Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
1991, vol. 43, br. 6, str. 45-78
Novi geopolitički položaj Balkana i Jugoslavije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
U prvom delu članka razmatraju se savremene promene u međunarodnim odnosima i one se po dubini i posledicama porede sa onima koje su proizišle iz francuske (buržoaska) ili oktobarske (socijalistička) revolucije, ili onima koje su nastale kao posledica prvog svetskog rata. Autor u nastavku analizira izmenjeni položaj Balkana nakon promena u istočnoj Evropi i, u vezi s tim, promenu međunarodnog položaja Jugoslavije. Posebno su analizirani strategijski interesi vodećih svetskih i evropskih činilaca u vezi sa razrešenjem jugoslovenske krize. Uz to, argumentovano su razmatrane i promene u spoljnoj politici, međunarodnom položaju i odnosima susednih zemalja prema Jugoslaviji.
Reference
*** (1990) Newsweek, 26. novembar, str. 14-19
*** (1991) Manjine su izazov demokratije. Politika, 19. septembar, str. 3
Bender, P. (1990) Aktuelne promene u Evropi. Saopštenje u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, fotokopirano
Brzezinski, Z.K. (1987) Strategija i politika SAD prema Jugoslaviji. Omladinska iskra, Split, 15. maj
Carrington Peter, Lord (1991) Odredbe sporazuma za konvenciju. Politika, 31. oktobar, str. 3
Evropska zajednica, Savet ministara (1991) Deklaracija o situaciji u Jugoslaviji. br. 713, 25. septembar, str. 19. (Hag 5. jul)
Jovanović, V. (1991) Intervju. Intervju, Beograd, 25. oktobar, str. 8-9
KEBS (1991) Deklaracija o situaciji u Jugoslaviji. Međunarodna politika, br. 995-997 (Berlin, 19 jun)
Lončar, B. (1991) Izlaganje na sednici Saveta bezbednosti UN. Međunarodna politika, br. 995-997, str. 38, (od 25. septembra 1991)
Mates, L. (1987) Balkan u savremenoj svetskoj politici. u: Balkan krajem 80-ih godina, Beograd: CMU
Milošević, S. (1991) Govor na Konferenciji u Hagu, 18. oktobra. Intervju, Beograd, 25. oktobar, str. 32
OUN, Savet bezbednosti (1991) Rezolucija 713. Međunarodna politika, br. 995-997, str. 37 (usvojena 25. septembra)
Peru, F. (1986) Za filozofiju novog razvoja. Novi Sad: Matica srpska
Petković, R. (1991) Nepoznanice novog svetskog poretka. Vojno delo, vol. 43, br. 4-5, str. 138-156
Reuter, J. (1990) Uloga Jugoslavije u promenjenoj Evropi. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu / IMPP, Nemačko-jugoslovenski okrugli sto na temu Ujedinjenje Nemačke i ujedinjenje Evrope - perspektive devedesetih
Servan-Schreiber, J. (1968) Američki izazov. Zagreb: Epoha
Servan-Schreiber, J. (1981) Svjetski izazov. Zagreb: Globus
Simić, P.A. (1991) Jugoslavija i 'nova evropska arihitektura'. Vojno delo, vol. 43, br. 1-2, str. 75-113
Sinaceur, M.A. Razvoj u koju svrhu
Šandru, V. (1990) Novaja Rumynija v Evrope i mire. Meždunarodnaja žiznj, br. 12, str. 68
Veličkov, J. (1991) Intervju. Večernje novine, Sofija, 17. maj
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci