Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
2012, br. 28, str. 109-122
Reforma penzijskog sistema Srbije u uslovima ekonomsko-finansijske krize
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bTarkett SEE, Bačka Palanka

e-adresamilospjanic@ef.uns.ac.rs, danilo.lucic@gmail.com
Sažetak
Svetska finansijska kriza uticala je na pogoršanje ukupnih makroekonomskih performansi privrede Srbije, ali i na sporosti penzijskih reformi sa početka 20. veka na finansijsku poziciju penzijskog sistema i budžeta Republike Srbije. Danas, skoro sve zemlje, a posebno zemlje u tranziciji su suočene sa ozbiljnim problemom funkcionisanja i opstanka svojih penzijskih sistema. Ni zemlje razvijenog dela Evrope nije mimoišla kriza državnog penzijskog sistema, pre svega zahvaljujući nepovoljnom demografskom faktoru, i u penzijskim fondovima tih zemalja deficit postaje sve veći, pa je potreba za reformom penzijskog sistema sve izrazitija. Penzioni sistem Srbije je u dubokim strukturnim problemima. Brojni su razlozi, i sistemski, i demografski, i ekonomski, i politički, koji su doveli do krize u funkcionisanju državnog penzijskog osiguranja. Problemi u finansiranju penzija u Srbiji pojavljuju se još 80-tih godina, sa pojavom deficita u fondu PIO, da bi maksimum dostigli tokom 90-tih godina u vreme krize, sankcija i ekonomskog propadanja. Smanjenje broja zaposlenih, izbegavanje plaćanja doprinosa i raširena siva ekonomija doneli su smanjenje broja osiguranika. S druge strane, došlo je do brzog rasta broja penzionera. Reforme penzijskog sistema smatraju se vrlo teškim za sprovođenje s obzirom da ovaj sistem deluje sa dugoročnim posledicama. Ovaj rad analizira problematiku funkcionisanja postojećeg penzijskog sistema, kao i nužnost sprovođenja reformi usled finansijske krize. Prvi deo rada analizira probleme funkcionisanja postojećeg sistema. Drugi deo rada ukazuje na pravce reforme penzijskog sistema Srbije i pojedinih evropskih zemalja.
Reference
Joksimović, O. (2005) Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend
Lisov, M. (2005) Privatno penzijsko osiguranje. Novi Sad: Centar za automatizaciju i mehatroniku
Mastilo, Z. (2007) Penzijsko i zdravstveno osiguranje - pravci reforme. Bijeljina: Fakultet spoljne trgovine
Matković, G., i dr. (2009) Izazovi uvođenja obaveznog privatnog penzijskog sistema y Srbiji. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije
Ostojić, S. (2007) Osiguranje i upravljanje rizicima. Beograd: Data status
Rejda, G.E. (2008) Principles of risk management and insurance. Boston: Addison Wesley
Stanić, K. (2010) Penzijski sistem u Srbiji - dizajn, karakteristike i preporuke. Beograd: USAID Sega projekat
–USAID (2004) Macroeconomic and central bank reform project. Beograd
Whitehouse, E. (2007) Pension panorama: Retirement-icome systems in 53 countires. Word Bank
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci