Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 58, br. 4, str. 723-734
Osiguranje biljne proizvodnje u EU i Srbiji
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresajlabudovic@jura.kg.ac.rs, ntodorovic@jura.kg.ac.rs
Sažetak
Cilj autora ovog rada bio je da čitaoce upozna sa osiguranjem biljne proizvodnje u EU i Srbiji. Korišćen je komparativni metod istraživanja. Predstavljene su vrste polisa osiguranja useva i plodova tipične za evropski kontinent. U radu je ukazano na faktore koji utiču na ponudu ovog osiguranja i tražnju za ovim osiguranjem. Kako je jedno od važnih obeležja ovog osiguranja subvencionisanje premija, to je razlog zašto se deo rada odnosi i na ovo pitanje. Predstavljeno je i osiguranje useva i plodova u Srbiji uz zaključak da je obuhvat osiguranja useva i plodova vrlo skroman. Zbog učestalih klimatskih promena i prirodnih nepogoda, može se očekivati da će u budućnosti u svetu rasti tražnja za osiguranjem useva i plodova.
Reference
*** (2011) Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2011. godini. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 39
*** Council Regulation No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, amending Regulations (EC) No 1290/2005, (EC). Official Journal of the European Union, L 30/16
Andrijašević, S., Petranović, V. (1999) Ekonomika osiguranja. Zagreb: Alfa
Diaz-Caneja, M.B., Conte, C.G., Dittmann, C., Pinilla, F., Javier, G., Stroblmair, J. (2008) Agricultural insurance schemes. Luxembourg: European Commision, Joint Research Center, Institute for the protection and security of Citizens
el-Agraa Ali, M. (2001) The European Union: Economics and policies. Prentice Hall - Edinburgh: Pearson Education, sixth edition
Enjolras, G., Capitanio, F., Adinolfi, F. (2011) The demand for crop insurance combined approaches for France and Italy. u: International Conference of the French Finance Association (AFFI), dostupno na: http://affi2011.etud.univ-montp1.fr/wp-content/themes/blog_um1_ouvert_affi2011/Papers/127C.pdf
Hyde, C.E., Vercammen, J.A. (1997) Costly yield verification, moral hazard and crop insurance contract form. Journal of Agricultural Economics, vol. 48, Number 3
Milovanović, D., Filipović, S., Vidović, Đ., Dragutinović, S., Matović, D. (2008) Ključna ekonomska i pravna pitanja za uspešno funkcionisanje robne berze u Republici Srbiji. Beograd: Ekonomski institut, Radna verzija studije
Mrkšić, D. (1999) Osiguranje u teoriji i praksi. Petrovaradin: Alef
Narodna banka Srbije (2010) Sektor osiguranja u Srbiji: izveštaj za 2010. godinu
Petrevska, M., Toskani, B., Milošev, D. (2010) Osiguranje biljne proizvodnje. Beograd: Bruno Toskani
Prokopijević, M. (2005) Evropska unija: uvod. Beograd: Službeni glasnik
Rejda, G.E. (2003) Principles of risk management and insurance. Boston: Addison Wesley
Rejesus, R.M., Sherrick, B.J., Schnitkey, G.D., Escalante, C.L. (2009) Factor influencing producers perceptions about the importance of government support programmes in agriculture: Application of a semiparametric ordered response model. Applied Economics, No 41, Issue 24
Smith, V.H., Watts, M. (2010) The new standing disaster program: A SURE invitation to moral hazard behavior. Applied Economic Perspective and Policy, vol. 32, Number 1
Taboroši, S. (2006) Ekonomsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.