Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 26  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2012, vol. 58, br. 1, str. 80-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Upotreba fjučersa u zaštiti na finansijskom tržištu
aBeogradska bankarska akademija, Beograd
bUniverzitet Union, Beograd, Fakultet za preduzetnički biznis

Sažetak

Finansijski derivati su izvedene hartije od vrednosti koje grade svoju vrednost iz aktive koja se nalazi u njihovoj osnovi. To su likvidni ugovori čija vrednost direktno zavisi od vrednosti aktive koja je u njihovoj osnovi. Fjučersi spadaju u derivate jer se kreiraju na neku drugu, osnovnu finansijsku aktivu. Fjučers je jedan od instrumenata koji služi za zaštitu od rizika - hedžing. Hedžing je transakcija kojom se smanjuje ili eliminiše rizik prisutan u poslovanju izvedenim hartijama od vrednosti. Rizik se prenosi od onih koji su voljni da plate da bi ga izbegli do onih koji žele da preuzmu rizik u nadi da će profitirati. Najčešće se koriste hedžing strategije fjučersima srednjoročnih i dugoročnih kamatnih stopa i hedžing strategije fjučersima berzanskih indeksa.

Ključne reči

Reference

Bodi, Z., Kejn, A., Markus, A.J. (2009) Osnovi investicija. Beograd: Data status, šesto izdanje
Breeden, D., Viswanathan, S. (1990) Why do firms hedge?: An asymmetric information model. Duke University, Duke University Working Paper
Center for Futures Education (1992) The fundamentals and techniques of trading futures. Grove City, USA
Erić, D. (2003) Finansijska tržišta i instrumenti. Beograd: Čigoja štampa
Graham, J.R., Rogers, D.A. (2002) Do Firms Hedge in Response to Tax Incentives?. Journal of Finance, 57(2): 815-839
Ivanišević, M. (2009) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Kaufmann, D., Kraay, A., Zoido-Lobaton, P. (2000) Governance matters: From measurement to action. u: Finance and Development, Washington: IMF
Kovačević, R. (1997) Fjučersi, opcije i terminski poslovi. Beograd: Institut za spoljnu trgovinu
Lessard, D.R. (1991) Global competition and corporate finance in the 1990s. Journal of Applied Corporate Finance, 3(4), str. 59-72
Mian, S. (1996) Evidence on corporate hedging policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31(3), str. 419-439
Nance, D.R., Smith, C.W., Smithson (1993) On the determinants of corporate hedging. Journal of Finance, 48(1), str. 267-284
Smith, C., Smithson, W.C., Wilford, D.S. (1990) Strategic Risk Management (Institutional Investor Series in Finance). New York: Harper and Row
Smith, C.W., Stulz, R.M. (1985) The determinants of firms hedging policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(4), str. 391-405
Stulz, R. (2003) Risk management and derivatives. South-Western Publishing
Stulz, R. (1990) Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of Financial Economics, 26(1), str. 3-27
Stulz, R. (1984) Optimal hedging policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19(2), str. 127-140
Šoškić, D.B. (2010) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost