Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
2012, vol. 17, br. 64, str. 77-86
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Istraživanje mehanizama za primenu procesa upravljanja rizikom - opšti pristup i praktični primer
aVisoka škola za poslovne studije i menadžment, Novo mesto, Slovenija
bGorenje d.d, Slovenija

e-adresa: laura_juznik@yahoo.com, mitja.kozar@gorenje.com

Sažetak

Cilj ovog rada je da istraži mehanizme za primenu procesa upravljanja rizikom u organizaciji. Jedan od načina da se ispitaju mehanizmi za primenu procesa upravljanja rizikom jeste da se proces razloži na sastavne delove i da se utvrdi kako svaki deo treba da doprinese ukupnom procesu upravljanja rizikom. Glavni cilj empirijskog dela rada je, s druge strane, da predstavi empirijsko istraživanje upravljanja rizikom sa posebnom pažnjom usmerenom na predviđanje prodaje primenom metoda neuronskih mreža. Neuronska mreža predstavlja moćnu alatku za modelovanje podataka, sposobnu da obuhvati i predstavi složene odnose inputa/autputa. Integrisanje ukupnog procesa upravljanja rizikom u organizaciju može u značajnoj meri da poboljša reakciju organizacije na neplanirane događaje (bilo da su povoljni ili nepovoljni) i da poveća njenu konkurentnu sposobnost, da ne pominjemo činjenicu da se na taj način ciljevi organizacije mogu lakše postići i da se resursi raspodeljuju na efektivniji način. Primenom metoda neuronskih mreža dobijaju se dosledna i precizna predviđanja prodaje. Ipak, treba truda da se skup podataka pripremi kako treba. Ovaj rad predstavlja ogromnu dodatu vrednost za sve one koji upravljaju rizikom, za finansijske direktore i sve druge koji učestvuju u procesu upravljanja rizikom. Ova dodata vrednost prikazana je u opisu teorijskog modela upravljanja rizikom koji je onda usavršen kroz primer praktičnog pristupa.

Ključne reči

upravljanje rizikom preduzeća; upravljanje strateškim rizikom; upravljanje operacionim rizikom; proces upravljanja rizikom; organizacija; neuronska mreža; predviđanje

Reference

Beasley, M., Pagach, D., Warr, R. (2008) Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior Executives Overseeing Enterprise-wide Risk Management Processes. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 23 (3): 311-332
Chapman, R.J. (2011) Simple tools and techniques for enterprise risk management. New Jersey: Wiley
Colquitt, L.L., Hoyt, R.E., Lee, R.B. (1999) Integrated Risk Management and the Role of the Risk Manager. Risk Management & Insurance Review, 2(3): 43-61
Desender, K.A. (2007) The Influence of Board: Composition on enterprise risk management implementation. Working paper
Duckert, G.H. (2011) Practical enterprise risk management: Aa business process approach. Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons
Fraser, J., Simkins, B.J. (2010) Enterprise risk management: Today's leading research and best practices for tomorrow's executives. Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons
Gates, S., Nicolas, J.L., Walker, P.L. (2009) Perceived value of enterprise risk management. University of Virginia, Working paper
Haykin, S.S. (1998) Neural networks: A comprehensive foundation. London: Prentice Hall
Lam, J. (2003) Enterprise risk management: From incentives to controls. London: Wiley
Liebenberg, A.P., Hoyt, R.E. (2003) The Determinants of Enterprise Risk Management: Evidence From the Appointment of Chief Risk Officers. Risk Management Insurance Review, 6(1): 37-52
McNeil, A.J., Embrechts, P., Frey, R. (2005) Quantitative risk management - concepts, techniques and tools. Princeton: Princeton University Press
Moeller, R.R. (2011) Coso enterprise risk management: Establishing effective governance, risk, and compliance processes. Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, 2nd ed
Monahan, G. (2008) Enterprise Risk Management. A Methodology for Achieving Strategic Objectives. Hoboken, New Jersey: Wiley&Sons
Pagach, D., Warr, R. (2008) The characteristics of firms that hire chief risk officers. North Carolina State University, Working Paper