Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Strategijski menadžment
2007, vol. 12, br. 3-4, str. 104-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Kursni rizik i računovodstvene informacije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

Mnogi rizici su tradicionalni (kreditni rizik, kamatni rizik, rizik likvidnosti, itd) ali sa globalizacijom pojavili su se novi rizici, gde spadaju između ostalog i kursni rizici. Rizici su neizbežna stvar i zbog toga osnovni cilj svakog poslovnog subjekta treba da bude upravljanje rizikom a ne izbegavanje rizika. Za upravljanje su potrebne adekvatne informacije, a pružanje tih informacija je zadatak računovodstva.

Ključne reči

kursni rizik; upravljanje; računovodstvena informacija; suzdržanost

Reference

Berdović, M.S. (2002) Kakva je uloga revizije u deviznom poslovanju rezidenata. Revizor, br. 18
Bodnar, K. (2006) A hazai kis- és középvállalatok árfolyamkitettsége, devizahitelezésük pénzügyi stabilitási kockázatai Egy kérdõíves felmérés eredményei. MNB-tanulmanyok, 53
Latković, M. (2002) Upravljanje rizicima - identifikacija, mjerenje i kontrola. Financijska teorija i praksa, br. 26
Praća, N. (2002) Upravljanje rizicima na finansijskim tržištima. Računovodstvo, vol. 47, br. 9, str. 56-68
Romić, L., Petković, Đ. (2001) Strategije akcijskog kapitala u upravljanju rizikom projekta. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 6, br. 23-24, str. 42-44