Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 2, str. 107-128
Sukuk obveznice kao alternativa konvencionalnim obveznicama
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke

e-adresaalekpek@np.ac.rs
Ključne reči: islamsko bankarstvo; sukuk; obveznice; tržište sukuk obveznica; kamata
Sažetak
U konvencionalnom finansijskom sistemu, jedan od najznačajnijih finansijskih instrumenata su obveznice. Emisija i prodaja obveznica je jedan od najefikasnijih načina finansiranja savremenih korporacija i finansijskih institucija. S druge strane, upotreba obveznica u njihovoj tradicionalnoj formi nije moguća u islamskom finansijskom sistemu. Obveznice su bazirane na kamati, koja je strogo zabranjena principima islamskog bankarstva. Stoga su islamski finansijski stručnjaci razvili sukuk obveznice kao alternativu konvencionalnim obveznicama. Predmet istraživanja u ovom radu je analiza sukuk obveznica kao potencijalne alternative konvencionalnim obveznicama. Glavni cilj istraživanja je da se kroz analizu teoretskog koncepta sukuk sertifikata, potom postojećih iskustava sa njihovom upotrebom u praksi, kao i poređenjem sa sličnim konvencionalnim finansijskom instrumentima, sagleda održivost primene sukuk obveznica u savremenom ekonomskom i društvenom okruženju. U radu će biti primenjene sledeće metode istraživanja: metoda analize, komparativna metoda, istorijska metoda, metoda deskripcije, statistička metoda i empirijska metoda. Rezultati istraživanja pokazuju da pojedine vrste sukuk sertifikata imaju više dodirnih tačaka sa vlasničkim finansijskim instrumentima nego sa obveznicama, kao i to da je razlika između većine sukuk obveznica ikonvencionalnih obveznica vrlo često više teoretska nego praktična.
Reference
Abdullah, A.K. (2012) Asset-backed vs asset-based Sukuk. Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions - AAOIFI (2004-2005) Sukuk standard. u: AAOFI Shariah Standard No. 17, Manama, Kingdom of Bahrain: Investment Sukuk AAOIFI
al-Amine M. (2008) Sukuk market: Innovations and challenges. Islamic Economic Studies, 15(2), pp. 1-22
Ali, S. (2005) Islamic capital markets products: Developments and challenges. Islamic Research and Training Institute
Ayub, M. (2007) Understanding Islamic Finance. John Wiley and Sons Ltd
Bank for International Settlements (2015) International debt securities: All issuers. BIS Quarterly Review, March, http://www.bis.org/statistics/r_qa1503_hanx11a.pdf
Dusuki, A.W., Mokhtar, S. (2010) Critical appraisal of Shari'ah issues on ownership in asset-based Sukuk as implemented in the Islamic debt market. ISRA Research Paper, No. 8
el-Gamal M. (2006) Islamic finance: Law, economics and practice. Cambridge University Press
Ikbal, Z., Mirakhor, A. (2009) Uvod u islamske financije teorija i praksa. Zagreb: Mate
International Islamic Financial Market Research & Review Team (2011) Sukuk report: A comprehensive study of the international Sukuk market. Manama, Bahrein: IIFM, 2nd edition
International Islamic Financial Market Research & Review Team (2010) Sukuk report: A comprehensive study of the international Sukuk market. Manama, Bahrein: IIFM, 1st edition
Islamic Financial Services Board (2009) Capital adequacy requirements for Sukuk, securitizations and real estate investment. http://www.ifsb.org/standard/eng_%20IFSB7%20Capital%20Adequacy%20Require-ments%20for%20Sukuk%20Securitasations%20and%20Real%20Estate%20investment%2%28Jan2009%29.pdf
Marinković, S. (2011) Finansijska tržišta. Niš: Ekonomski fakultet
Shaikh, S., Saeed, S. (2010) Sukuk bond: The global Islamic financial instrument. MPRA Paper, No. 26700
Sole, J. (2007) Introducing Islamic Banks Into Coventional Banking Systems. IMF Working Papers, 07(175): 1
Thomson Reuters (2014) Global equity capital markets review managing underwriters. http://dmi.thomsonreuters.com/Content/Files/4Q2014_Global_Equity_Capital_Markets_Review.pdf
Usmani, M.T. (2003) Uvod u islamske finansije. Živinice: Selsebil
Yatim, M.N.bin M. (2009) Sukuk (Islamic Bond): A Crucial Financial Instrument for Securitisation of Debt for the Debt-holders in Shari’ah-compliant Capital Market. International Journal of Business and Management, 4(10): 166-172
Zarqa, M.A. (1996) Shariah compatible shares: A suggested formula and rationale. u: Mannan M.A. [ur.] Financing Development in Islam, Islamic Research and Training Institute, pp. 21-35
Zin, M.M.Z., Hashim, N., Khalid, N.K., Opir, H., Sulaiman, R. (2011) The implementation of Sukuk in Islamic finance. u: International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR, Singapore: IACSIT Press, Vol. 10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PosEko1502107L
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.