Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 23  
Back povratak na rezultate
Dimenzije ličnosti karatista kao prediktori zadovoljstva životom
Pre-school Teacher Education College, Sremska Mitrovica

e-adresamarijava1@nadlanu.com
Ključne reči: petofaktorski model ličnosti; biološki pol; karatisti; prediktor; zadovoljstvo životom
Sažetak
Cilj ovoga istraživanja usmeren je na identifikovanje relacija između dimenzija ličnosti i indikatora zadovoljstva životom. Odgovarajući uzorak ispitanika od 126 karatista (mlađi seniori), uzrasta od 18 do 20 godina testiran je Upitnikom za samoprocenu ličnosti (McCrae i Costa, 1991) i Skalom zadovoljstva životom (Pavot i Diener, 1993). Rezultati Krombah-alfa koeficijenata ukazuju na zadovoljavajuću pouzdanost primenjenih instrumenata. Utvrđene su značajne interkorelacije niskog intenziteta (pozitivnog smera) između varijabli crta ličnosti (ekstraverzija, prijatnost, savesnost i intelekt) i asocijacija varijable neuroticizam (negativnog smera), sa varijablom zadovoljstvo životom. Nalazi višestruke regresione analize ustanovili su: I) statistički značajnu pozitivnu linearnu korelaciju, visokog intenziteta, između varijabli dimenzija ličnosti i zadovoljstva životom (R=,66; p<,01), II) prediktorske varijable (dimenzije ličnosti) objašnjavaju 36% proporcije zajedničke varijanse kriterijumske varijable (zadovoljstva životom) i III) značajan pozitivni doprinos u tumačenju ukupnog varijabiliteta kriterijuma imaju nezavisne varijable ekstraverzija (ß=,37 p<,01) i savesnost (ß=,19; p<,01), dok negativan statistički značajan udeo u predviđanju zavisne varijable zadovoljstvo životom ima dimenzija ličnosti neuroticizam (ß=-,35; p<,01). Dobijeni rezultati upućuju na to da se na osnovu testiranog modela dimenzija ličnosti karatista može uspešno izvršiti predikcija zadovoljstva životom. Praktične implikacije dobijenih rezultata sastoje se u dijagnostifikovanju, planiranju, programiranju i kontroli navedenih psiholoških komponenti tokom trenažnih procesa.
Reference
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1980) Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: Happy and unhappy people. Journal of Personality & Social Psychology, 4, vol. XXXVIII, 668-678
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1992) Psychological stress and coping in old age
de Neve, K.M., Cooper, H. (1988) The happy personality: A meta-analysis of personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, vol. CXXIV, 197-229
Diener, E. (1984) Subjective well-being. Psychological Bulletin, vol. XCV, 542-575
Digman, J.M. (1990) Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41(1): 417-440
Easterlin, R.A. (2001) Income and happiness: Towards a unified theory. Economic Journal, 111 (July), 465-484
Easterlin, R.A. (2005) A puzzle for adaptive theory. Journal of Economic Behavior & Organization, 4, vol. LVI, 513-521
Eddington, N., Shuman, R. (2004) Subjective well being. Austin: Continuing Psychology Education
Eysenck, H.J., Eysenck, S.B.G. (1994) Priručnik za Eysenckov upitnik ličnosti - EPQ djeca i odrasli. Jastrebarsko: Naklada Slap
Goldberg, L.R. (1990) An alternative 'description of personality': The big-five factor structure. J Pers Soc Psychol, 59(6): 1216-29
Goldberger,, Bernitz, S., ur. Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects. New York: Free Press
King, L.A., Napa, C.K. (1998) What makes a life good. Journal of Personality and Social Psychology, vol. LXXV, 156-165
Macdonald, K.B. (1998) Evolution, culture, and the five-factor model. Journal of Cross-Cultural Psychology, vol. XXIX, 119-149
Mccrae, R.R., John, O. (1992) An introduction to five-factor model and its applications. Journal of Personality, vol. LX, 175-215
Mlačić, B. (2002) Self and peer ratings with a cross-cultural big-five inventory: IPIP100 in Croatia. u: European conference on personality (11th), Session 'Personality structure' July 23rd, Jena, Germany
Pavot, W., Diener, E. (1993) Review of the Satisfaction With Life Scale Psychological Assessment, 2, vol. V, 164-172
Sabol, J. (2005) Osobine ličnosti i osnovne psihološke potrebe kao prediktori zadovoljstvo životom. Zagreb: Filozofski fakultet, Diplomski rad
Schimmack, U., Oishi, S., Furr, R.M., Funder, D.C. (2004) Personality and life satisfaction: A facet-level analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 8, vol. XXX, 1062-1075
Šimić, S., Sorić, I. (2004) Osobine ličnosti i stavovi nastavnika u relaciji s njihovim načinom ocjenjivanja. Suvremena psihologija, Zagreb, 1, vol. VII, 109-128
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2010.

Povezani članci