Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 23  
Back povratak na rezultate
Psihometrijska struktura ljudske sreće
Ključne reči: sreća; izvedene skale; struktura ličnosti; novac; terorista; starenje
Sažetak
Može li se, a ako može, kako se može, definisati i operacionalizovati ljudska sreća? Ovaj problem smo istražili na velikim uzorcima ispitanika (N>9000). Sreća postoji zato što prožima sve što pojedinac oseća, misli i radi, a što je ugrađeno u skoro sve domene i aspekte ličnosti. Sreća nije u novcu, ali su zbog njegovog nedostatka ljudi nesrećni. Srećan mlad čovek, pre nego što uđe u kolotečinu zrelosti, može umreti da bi ostvario svoje ideale. Najzad starije srećne osobe su zdrave, ušuškane u porodicu, imaju aktivan stil života i rekreaciju. Sve ove odgovore dobili smo raznovrsnim statističkim tehnikama (linearnim korelacijama, faktorskom analizom, hi-kvadrat i t-testovima) primenom tri osnovna merna instrumenta: skalom sreće strukturalnim testovima ličnosti (NEO PI R i PFM) i testom emocionalnih dimenzija (PIE/JRS).
Reference
Biro, M. (1982) Samoubistvo - psihologija i psihopatologija. Beograd: Nolit
Dejković, M. (2006) Psihologija sreće. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, seminarski rad
Digman, J.M. (1990) Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41(1): 417-440
Fajgelj, S. (2003) Psihometrija - metod i teorija psihološkog merenja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Fajgelj, S. (2004) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primnjenu psihologiju
Flere, S., Lavrič, M. (2006) Religioznost u međukulturnoj perspektivi. Maribor: Pedagoška fakulteta
Kaprara, Đ.V., Ćervone, D. (2003) Ličnost - determinante, dinamika i potencijali. Beograd: Dereta
Kostić, P., Nikolić-Sijerković, I., Kržić, M., Tomić, C. (2003) Baterija psiholoških testova za selekciju i klasifikaciju kandidata žandarmerije, s. 1-55. Beograd
Ljušić, R. (2006) Aferim istoriografio. NIN, 27/07/06, 20
Milosavljević, M. (2006) Unižen, odbačen, ostavljen. NIN, 24/08/06, 28-29
Momirović, K., i dr. (2003) Upitnik za osobe uzrasta 18-60 godina. Pančevo: Mark-Plan
Momirović, K. (1997) O realnoj egzistenciji psiholoških konstrukata. u: Momirović Konstantin [ur.] Provera egzistencije psiholoških konstrukata, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Seligman, M.E.P. (1991) Learned optimism. New York: Alfred Knopf
Tenjović, L. (2000) Statistika u psihologiji. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Vajt, D.R. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandria Press
Vinogradov, M. (2006) Sloveni islamski teroristi. NIN, Beograd, 24/08/06, 55
Zdravković, J.A., Kostić,, i dr. (2001) Seksualno ponašanje Jugoslovena. Psihologija danas, broj 13-14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2018)
Muzičke preferencije i kriminalno ponašanje
Petrović Milena Č., i dr.

Zb Filoz fak Priština (2020)
(Samo) neki od doprinosa profesora Petra Kostića razvoju psihologije
Davidović-Rakić Jelena I., i dr.

Kultura (2018)
Dirkemova upotreba reči 'kultura' - analiza sadržaja
Filipović Božidar

prikaži sve [117]