Akcije

Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 23  
Back povratak na rezultate
Povezanost osobina ličnosti rukovodioca i kvaliteta interpersonalnih odnosa u vojnoj organizaciji
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
bMinistarstvo odbrane SCG, Beograd
Sažetak
Polazeći od Stogdilove teorije interpersonalnog postignuća, teorije razmene Tiboa i Kelija, Šucove teorije interpersonalnog privlačenja i teorije interpersonalne atrakcije, u ovom radu je učinjen pokušaj da se utvrdi povezanost osobina ličnosti rukovodioca i kvaliteta interpersonalnih odnosa u vojnoj organizaciji. U istraživanju su primenjeni Test ličnosti NEO-PI-R i Skala praćene kvaliteta interpersonalnih odnosa (SPKMO-02), a ispitivanje je obavljeno u osnovnim jedinicama jedne veće organizacijske jedinice Vojske. Postupkom faktorske analize utvrđena je struktura interpersonalnih odnosa, a zatim Pirsonovim koeficijentom korelacije (r) testirali smo povezanost između osobina ličnosti rukovodioca i kvaliteta interpersonalnih odnosa u vojnoj organizaciji.
Reference
*** (1987) Međuljudski odnosi u JNA. Beograd: Savezni sekretarijat za narodnu odbranu / SSNO
*** (1988) Međuljudski odnosi u JNA. Beograd: Savezni sekretarijat za narodnu odbranu / SSNO
Bojanović, R.Ž. (1988) Psihologija međuljudskih odnosa. Beograd: Naučna knjiga
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1992) Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and the NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources
Digman, J.M. (1990) Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41(1): 417-440
Đorđević, D. (1982) Industrijska psihologija. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Grupa autora (1972) Saznanja i pouke manevra 'Sloboda 71'. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Kilibarda, Z. (1981) Rukovođenje kao faktor izgrađivanja pitomačkih kolektiva. Beograd: Vojna akademija KoV, magistarski rad
Kostić, P. (1984) Poželjne osobine ličnosti oficira nekih savremenih armija. u: Zbornik radova, Beograd: Vojna akademija KoV, br. 10, str. 219-243
Malešević, Đ. (2001) Rukovođenje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Marček, J.J., Pajević, D. (2000) Interpersonalne osobine i interpersonalni stilovi. Psihologija, vol. 33, br. 3-4, str. 413-434
Marček, J.J. (1998) Profil oficira kao činilac interpersonalnih odnosa u trupnoj sredini. Beograd: Vojna akademija VJ, doktorska disertacija
Mihailović, D.M. (1999) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Rajkov, M.S., Sajfert, Z. (1996) Ljudska strana menadžmenta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Šipka, P., Kasagić, L., Pajević, D., Kilibarda, Z., Maravić, G. (1991) Međuljudski odnosi u vojnim akademijama. Beograd: Vojna akademija KoV
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.