Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:208
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:196
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Engrami
2015, vol. 37, br. 1, str. 75-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/engrami1501075J


Sistemi zdravstvene zaštite
aUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
bMedicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd + Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd
cZdravstveni centar 'Marinko Marin', Loznica

e-adresa: svetlanajr@ptt.rs

Sažetak

Zdravstveni sistem predstavlja jedan od najsloženijih sistema u bilo kojoj državi. Svaka država ima obavezu da vodi računa i brine o zdravstvenom stanju svog stanovništva. Sistem zdravstvene zaštite obuhvata zdravstvenu infrastrukturu koja obezbeđuje spektar programa i usluga i pruža zdravstvenu zaštitu pojedincima, porodicama i zajednici. Zdravstveni sistem mora da osigura fizički, geografski i ekonomski dostupnu i pristupačnu, integrisanu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Takođe, treba da obezbedi razvoj zdravstvenih kadrova, održivost finansiranja, decentralizaciju upravljanja i finansiranja zdravstvene zaštite i postavljanje građanina u centar zdravstvenog sistema. Svrha sistema zdravstvene zaštite je očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi obezbeđivanjem zdravstvenih usluga stanovništvu kako moderne, tako i tradicionalne medicine na efikasan način, a koje su u isto vreme dostupne i prihvatljive ljudima. S obzirom na njegov značaj i uticaj na zdravstveno stanje stanovništva svake države, kao i zbog velikog ekonomskog uticaja, država sprovodi niz mera u planiranju i upravljanju zdravstvenim sistemom kako bi obezbedila stabilno finansiranje i racionalan i kvalitetan sistem pružanja zdravstvene zaštite, a sve to u cilju da se u okviru raspoloživih sredstava stanovništvu obezbedi osnovna zdravstvena zaštita. U svim zemljama je zbog starenja stanovništva i uvođenja novih i skupih tehnologija prisutno stalno povećanje troškova pružanja zdravstvene zaštite. Savremeni sistemi zdravstvene zaštite razlikuju se međusobno najviše u metodama prikupljanja sredstava za zdravstvenu zaštitu, kao i u načinima plaćanja davaoca usluga u zdravstvu. Problemi sistema zdravstvene zaštite retko, ili nikada, ne mogu se rešiti zauvek. Kako se zemlje razvijaju, tako i njihovi sistemi zdravstvene zaštite moraju da odgovore na nove izazove.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, Beograd, br 107
*** (2013) Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 47
*** (2010) Plan razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 34
*** (2005/2013) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, Beograd, br.107, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45
Cucić, V., Simić, S., Bjegović, V., Živković, M., Doknić-Stefanović, D. (2000) Socijalna medicina. Beograd: Savremena administracija
Evans, D.E., Tandon, A., Murray, C.J.L., et al. (2000) The comparative efficiency of national health systems in producing health: An analysis of 191 countries. u: Global Programme on Evidence for Health Policy, Geneva, Switzerland: World Health Organization, Discussion Paper No. 29
Jacobs, R., Godarrd, M. (2002) Trade-offs in social health insurance systems. International Journal of Social Economics, Nov Volume: 29 Issue: 11 Page: 861-875
Joksimović, O. (2005) Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend
Joksimović, Z., Joksimović, M. (2007) Prikaz najznačajnijih sistema zdravstvenih osiguranja. Timočki medicinski glasnik, vol. 32, br. 4, str. 183-188
Milovanović, D., Milovanović, S. (2005) Etika savremenog sveta na početku XXI veka. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 133, br. 1-2, str. 111-114
OECD Organization for Economic Cooperation and Development (1987) The health system of OECD countries: Financing and delivering health care: A comparative analysis of OECD countries. u: Social Policy Studies, Paris, No4, 24-32
Saltman, R.B., Dubois, H.F.W. (2005) Current reform proposals in social health insurance countries. Eurohealth, 11(1), str. 10-14
Saltman, R.B., Figueras, J. (1997) European health care reform: Analysis of current strategies. Copenhagen: World Health Organization / WHO - Regional Office for Europe, str 277
World Health Organization (2000) World health report 2000. Geneva, Switzerland, World Health Organization