Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2012, vol. 38, br. 2, str. 131-143
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Tretman komunalnih otpadnih voda i proizvodnja biogasa
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: nakomcic@uns.ac.rs

Projekat

Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije (MPNTR - 42006)
Pametne elektrodistributivne mreže zasnovane na Distributivnom menadžment sistemu i distribuiranoj proizvodnji (MPNTR - 42004)
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije br. N0 69-00-102/210-02

Sažetak

Sve upotrebljene vode, bilo da je reč o komunalnim, industrijskim ili poljoprivrednim vodama, potrebno je prikupiti i tretirati kao otpadnu vodu te je na odgovarajući način obraditi i odvesti u vodoprijemnike bez štetnih posledica za životnu sredinu i bez narušavanja prirodnog kružnog toka vode. Voda zagađena, na bilo koji način, tokom upotrebe predstavlja otpadnu vodu. U opštem slučaju otpadna voda je zagađena rastvorenim i nerastvornim organskim i neorganskim materijama, kao i mikroorganizmima. Biogas nastaje fermentacijom organskih supstanci, kao što su stajnjak, mulj iz otpadnih voda, gradski čvrsti otpad ili bilo koja druga biorazgradiva materija pri anaerobnim uslovima. Proces dobijanja biogasa iz postrojenja za tretman otpadnih voda postaje sve zastupljeniji, jer predstavlja prikladan način upotrebe otpadne vode sa ciljem dobijanja toplotne i električne energije, što je fundament održivog razvoja. U radu je detaljno prikazan tehnološki postupak prikupljanja i tretmana otpadne vode, tretman kanalizacionog mulja i proces dobijanja biogasa sa pregledom mogućih rešenja za njegovu utilizaciju.

Ključne reči

biogas; otpadne vode; kanalizacioni mulj; postrojenje za tretman otpadnih voda

Reference

Dalmacija, B. (2000) Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju
Đulbić, M. (1986) Biogas - dobijanje, korišćenje i gradnja uređaja. Beograd: Tehnička knjiga
Gaćeša, S., Vrbaški, Lj., Baras, J., Knežić, L., Klašnja, M., Zdanski, F. (1985) Biogas, proizvodnja i primena. Novi Sad: Društvo studenata 'Mašinac'
Gvozdenac, D., Nahončić-Smorogdakis, B., Gvozdenac-Urošević, B. (2011) Obnovljivi izvori energije. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Kolaković, S., Vujović, S., Šušnjar, S. (2007) Tretman mulja iz otpadnih voda. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Milićević, D., Milenković, S., Milićević, S. (2012) Energy efficiency in wastewater treatment for rural households and small settlements. u: BALWOIS, Ohrid, Republic of Macedonia, 28 May - 2 June, 647-657
Milojević, M. (1985) Teorijske i praktične osnove obrade, korišćenja i odstranjivanja mulja. Beograd: Tehnička knjiga
Momčilović, D., Nakomčić-Smaragdakis, B. (2012) Process of biogas production in waste water treatment plant. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 24, 4
Nakomčić-Smaragdakis, B. (2012) Biogas production and utilisation/process of electricity generation and CHP. u: CE Summer School, Green Days 2012,.Novi Sad, 16.-23. Jul
Radivojević, D., Radojević, R., Božić, S. (2005) Aktuelni problem mehanizacije poljoprivrede. Savremena poljoprivredna tehnika, 31 (3): 85-91
Živković, M., Radojević, R., Radivojević, D., Dražić, D. (2008) Postupci pripreme ostataka rezidbe iz višegodišnjih zasada. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 4, str. 1-8