Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Hemijska industrija
2005, vol. 59, br. 1-2, str. 19-27
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/HEMIND0502019C
Analiza tragova anjona u sistemu voda-para u termoenergetskim postrojenjima
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bTermoelektrana 'Nikola Tesla' B, Obrenovac

Sažetak

Proizvodnja električne energije u termoelektranama podrazumeva korišćenje vode visokog kvaliteta. Visoki kvalitet vode može se postići pre svega proizvodnjom kvalitetne vode, a zatim održavanjem i kontrolisanjem strogo propisanih parametara. Predmet rada je analiza tragova anjona u vodi u ciklusu voda-para primenom savremene instrumenta/ne metode visoke osetljivosti - metode supresivne jonske hromatografije (1S). Tehnika supresivne 1S razvijena je za analizu tragova anjona (F-, SI-, NO3- PO43- and SO42-) u uzorcima ultra čiste vode. Detektor električne provodljivosti sa kolonom za jonsku izmenu (lonPac AS14), samoregenerišući anjonski supresor (ASRS) i izokratična 1S pumpa visokog pritiska uspešno su primenjeni za otkrivanje niskih koncentracija neorganskih anjona. Granice detekcije primenjenih metoda bile su: <0,2 μg/l. Cilj rada bio je utvrđivanje optimalnog postupka za praćenje jonskih vrsta koje mogu inicirati korozione procese u sistemu voda-para.

Ključne reči

tragovi anjona; kontrola i praćenje; sistem voda-para; supresivna jonska hromatografija

Reference

*** Dionex application note 113. Sunnyvale, CA, USA: Dionex Corp
Čičkarić, D. (2004) Analiza tragova jonskih vrsta u sistemu voda-para u termoenergetskim objektima. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, magistarski rad
Douglas, D.R., Saari-Nordhaus, R., Despres, P., Anderson, J.M. (2002) New suppressor technology improves trace level anion analysis with carbonate-hydrogencarbonate mobile phases. J Chromatogr A, 956(1-2): 47-51
Kaiser, E., Riviello, J., Rey, M., Statler, J., Heberling, S. (1996) Journal of Chromatography A, 739, 71-79
Liu, Y., Kaiser, E., Avdalović, N. (1999) Journal of Microchemical, 62, 164-173
Lu, Z., Liu, Y., Barreto, V., Pohl, C., Avdalović, N., Joyce, R., Newton, B. (2002) Determination of anions at trace levels in power plant water samples by ion chromatography with electrolytic eluent generation and suppression. J Chromatogr A, 956(1-2): 129-38
Santoyo, E., Verma, S.P., Sandoval, F., Aparicio, A., Garcia, R. (2002) Suppressed ion chromatography for monitoring chemical impurities in steam for geothermal power plants. J Chromatogr A, 949(1-2): 281-9