Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2016, vol. 29, br. 4, str. 32-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/inovacije1604032K


Ekološke kompetencije kao nova kultura učenja
Sveučilište Hercegovina, Mostar, Bosna i Hercegovina

e-adresa: kundacina.milenko@gmail.com, viskovicivana@gmail.com

Sažetak

Globalna ekološka kriza - klimatske promjene, narušena ravnoteža i zagađenje ekosistema jesu realnost savremenog društva. Ekološka kriza sve više postaje kriza čovječanstva i ona mijenja paradigmu vjerovanja u neograničen napredak i optimističnu budućnost. Opravdano je zato ekološku kulturu, kao konstrukt ekološke svjesnosti, vrijednosti, normi, učenja i odgovornog ponašanja, prihvatiti kao pretpostavku održivog razvoja. Ona donosi dobrobit pojedincu i društvu. Ekološka kultura nameće se kao temeljna vaspitno-obrazovna orijentacija. Željeni ishod vaspitno-obrazovnog procesa jeste ekološki kompetentan pojedinac, a za to su potrebni otvoreni konstruktivistički kurikulum i nove strategije učenja.

Ključne reči

Reference

*** (1992) Agenda 21. Retrieved 12.08.2016. from www:https://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/Agenda21.pdf
*** (2011) Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak. Retrieved 11.10.2016 from www: http://www.mzoip. hr/doc/akcijski_plan_za_oor_.pdf
*** (2016) Strategic plan 2016-2018. Committee on Diversity and Education, Retrieved 7.12.2016. from www: http://www.esa.org/esa/wp-content/uploads/2016/05/ESA-CDE-Strategic-Plan-2016-2018-Final.pdf
Bahor, M. (2009) Ekološka pismenost / Ecological literacy. Retrieved 7.12.2016. from www://http://www.pef.uni-lj.si/ceps/dejavnosti/sp/27-10-2009/Bahor.pdf
Bilić, V. (2010) Povezanosti medijskog nasilja s agresivnim ponašanjem prema vršnjacima. Odgojne znanosti, 12 (2); 263-281
Bognar, L., Matijević, M. (2002) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Capra, F. (2005) Speaking natures language: Principles for sustainability. u: Stone M.K., Barlow Z. [ur.] Ecological Literacy Educating Our Children for a Sustainable World, San Francisco: Sierra Club Books, IX-XI
Cifrić, I. (1998) Ekološka etika - odgovornost za okoliš - odgovornost za život. u: Cifrić I. [ur.] Bioetika: Etička iskušenja znanosti i društva, Zagreb: HSD, 73-93
Cifrić, I. (2005) Ekološka edukacija - Utjecaj na oblikovanje novog identiteta. Filozofska istraživanja, 25(2); 327-344
Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, V. (2010) Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP-D2
Čukelj, Z. (2009) Mogućnosti stjecanja znanja i spoznaja o prirodnoj i kulturnoj baštini u osnovnim školama Republike Hrvatske. Socijalna ekologija, 18 (3-4); 267-288
EC (2000) Memorandum on lifelong learning in Europe. SEC(2000)1832
EC (2006) Key competences for lifelong learning. Official journal, L 394
Goswami, U. (2015) Childrens Cognitive Development and Learning (CPRT Research Survey 3). Cambridge: Primary Review Trust
Gudjons, H. (1994) Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb: Educa
Hooper, C. (2003) Values education study: Literature review. u: Zbar V., Brown D., Bereznicki B. [ur.] Values education study: Final report, Melbourne: Curriculum Corporation, 168-212
Kovačević, S., Mušanović, M. (2012) Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Školski vjesnik, 61 (3); 325-343
Kundačina, M. (1998) Faktori osposobljavanja učenika u zaštiti životne sredine. Užice: Učiteljski fakultet
Lay, V. (2005) Integralna održivost i učenje. Društvena istraživanja, 3 (77); 353-377; 14
Matejek, Č., Planinšec, J. (2012) Gibalno ogroženi in gibalno nadarjeni otroci v severovzhodni Sloveniji. Journal of Elementary Education, 5 (4); 5-14
Navrátil, J., Knotek, J., Pícha, K. (2016) Poučne staze za samostalni obilazak u zaštićenim područjima i njihov značaj za ekološko obrazovanje posjetitelja. Socijalna ekologija, 24 (1); 5-21
Rajšp, M., Fošnarič, S. (2014) Odgoj i obrazovanje za okoliš i njegov utjecaj na djecu. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 16 (1); 119-148
Rege, K.P., Almeida, N. (2013) Effective communication facilitates partnering with parents: Perception of supervisors and teachers at preschool and primary school levels. OIDA International Journal Of Sustainable Development, 6 (7), 53-70
Rodek, S. (2011) Novi mediji i nova kultura učenja. Napredak, 152 (1), 9-28
Rychen, D.S., Salganik, L.H. (2003) Key competencies for a successful life and a well functioning society. Göttingen, Germany: Hogrefe & Huber
Siebert, H. (1999) Entwicklungen und Paradigmen der Erwachsenenbildungsforschung. u: Knoll J.H. [ur.] Studienbuch Grundlagen der Weiterbildung, Neuwied: Luchterhand, 140-156
Sindik, J. (2012) Kako roditelji percipiraju utjecaj medija na predškolsku djecu?. Medijska istraživanja, 18 (1); 5-32
Skenderović, I., Kalač, B., Elfić, E., Tutić, A. (2013) The role of environment education in protecting and improving the living environment. Ekonomika, vol. 59, br. 3, str. 36-47
Sorić, I., Palekčić, M. (2002) Adaptacija i validacija LIST-upitnika za ispitivanje strategija učenja kod studenata. Suvremena psihologija, 5 (2); 253-270
Spajić-Vrkaš, V. (2014) Cultural diversity, citizenship and education. Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. Zagreb: Filozofski fakultet
Vidović, V.V. (2005) Obrazovanje učitelja i nastavnika u Europi iz perspektive cjeloživotnog učenja. u: Vidović Vizek V. [ur.] Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: Višestruke perspektive, Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 15-64
World Commission on Environment and Development (1987) Our common future. Oxford, itd: Oxford University Press
Zimmerman, B.J. (2001) Theories of self-regulated learning and academic achievement: An overview and analysis. u: Zimmerman B.J., Schunk D.H. [ur.] Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1-39