Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Sociologija
2010, vol. 52, br. 3, str. 265-283
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.2298/SOC1003265N
Detinjstvo u diskursu politike jednakog priznanja
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresa: nenadicm@sbb.rs

Sažetak

Autor ističe stav da se ideja detinjstva ne izvodi iz nezrelosti kao biološke činjenice života, nego iz činjenice kulture. Detinjstvo je istorijski, socijalni i kulturni konstrukt. Ono je 'otkriveno' naknadno, nakon što je moderni čovek počeo pridavati veći značaj svakodnevnom životu, brinuti o malim stvarima u njemu, posebno braku, porodici i obrazovanju. Ideju detinjstva autor dovodi u čvrstu vezu sa davanjem značaja svakodnevnici i običnom životu. Ukazujući na potrebu radikalnog raskida s 'naopakim priznanjem' detinjstva - predstavom koja počiva na slici koja je ograničavajuća, ponižavajuća i često prezriva prema deci - autor nudi originalni teorijski spoj nove paradigme sociologije detinjstva sa politikom priznanja Čarlsa Tejlora. Spoj ideje detinjstva i politike priznanja rezultira svešću da svet više nije samo svet odraslih, da je prestao biti realnost koja je inherentna samo odraslima.

Ključne reči

detinjstvo; starosno doba; uzrast; politika priznanja; svakodnevnica; običan život; složeni identitet

Reference

Alanen, L. (2004) Istraživanja u generacijskoj analizi. u: Tomanović S. [ur.] Sociologija detinjstva - sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Arendt, H. (1970) On violence. New York: Harcourt Brace Jovanovic & World
Arijes, F. (1989) Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bek, U. (2001) Rizično društvo u susret novoj moderni. Beograd: 'Filip Višnjić'
Bourdieu, P., Passeron, J. (1974) Reproduction in education, society and culture. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Brannen, J., OBrien, M., ur. (1996) Children in families: Research and policy. London: Falmer Press
Bronfenbrener, J. (1997) Ekologija ljudskog razvoja - prirodni i dizajnirani eksperimenti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Burdje, P. (2001) Vladavina muškaraca. Podgorica: CID
Crick, M. (1976) Explanations in language and meaning. London: Croom Helm
de Mause, L.l. (1998) The History of Child Abuse. Journal of Psychohistory, 25 (3) Winter, www.nospank.net/demause1.htm
de Tokvil, A. (1990) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Druga knjiga
DeMause, L. (1988) On writing chaildhood history. Journal of Psychohistory, 16/19-88, br. 2, http://www.psychohistory.com/childhood/writech1.htm, sajt posećen 03. 06. 2008
DeMause, L., ur. (2005) The evolution of chilhood. u: Jenks Ch. [ur.] Childhood: Critical concepts in sociology, New York: Routledge, 326-331
Dewey, J. (1970) Vaspitanje i demokratija uvod u filosofiju vaspitanja. Cetinje: Obod
Dibe, F. (2002) Srednjoškolci. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dženks, K. (2004) Postmoderno dete. u: Tomanović S. [ur.] Sociologija detinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Elias, N. (2001) Proces civilizacije - sociogenetička i psihogenetička istraživanja. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, I-II
Eriksen, T.H. (2003) Tiranija trenutka - brzo i sporo vreme u informacionom društvu. Beograd: Biblioteka XX vek
Erikson, E.H. (2008) Identitet i životni ciklus. Beograd: Zavod za udžbenike
Frønes, I. (1994) Dimension of childhood. u: Quortrup J. [ur.] Childhood Matters: Social Theory, Practice and Politics, Aldershot: Avebury
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: 'Filip Višnjić'
Goldson, B. (2001) The demonization of children: from the symbolic to the institutional. u: Foley, P., Roche, J.And Tucker, S. [ur.] Children in society: Contemporary theory, policy and practice, Palgrave Macmillan Press
Gudjons, H. (1994) Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb: Educa
Hameršak, M. (2004) Desetljeća Arièsove povijesti djetinjstva. Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 3
Harden, Dž. (2004) Kod kuće je najbolje - distinkcija javno/privatno u dečjem teoretisanju o riziku i bezbednosti. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hardman, Ch. (1973) Can there be an Anthropology of Children. Journal of the Anthropology Society of Oxford, 4, 1, 85-99
James, A., Prout, A., ur. (1997) Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. New York: Routledge
Janjić-Komar, M., Obretković, M. (1996) Prava deteta - prava čoveka. Beograd: Dosije
Jenks, Ch., ur. (2005) Childhood - Critical Concepts in Sociology. Taylor&Francis
Kuljić, T. (2009) Sociologija generacije. Beograd: Čigoja štampa
Lensdaun, G. (2004) Dečja prava. u: Tomanović S. [ur.] Sociologija detinjstva - sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lipovecki, Ž. (1987) Doba praznine - ogledi o savremenom individualizmu. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Maluf, A. (2003) Ubilački identiteti. Beograd: Paideia
Manhajm, K. (2009) Eseji o sociologiji znanja. Novi Sad: Mediterran
Marks, K., Engels, F. (1949) Izabrana dela. Beograd, itd: Kultura
Mayall, B. (2002) Towards a sociology for childhood. Buckingham: Open University Press
Mead, G.H. (2003) Um, osoba i društvo. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Mid, M. (1996) Porodica budućnosti - govor studentima Barnard univerziteta i njihovim roditeljima 1970. u: Đorđević D.B. [ur.] Sociologija forever, Niš: Učenička zadruga Gimnazije 'Svetozar Marković'
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Nenadić, M. (2006) Obrazovanje 'Tiranija trenutka' i promene 'besnom brzinom'. Pedagogija, vol. 61, br. 1, str. 26-37
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1996) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Postman, N. (1994) The disappearance of childhood. New York: Random House
Prout, A., James, A. (2005) A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise and problems. u: Jenks Ch. [ur.] Childhood: Critical concepts in sociology, New York: Taylor & Francis
Qvortrup, J., i dr., ur. (1994) Childhood matters: Social theory, practice and policics. Aldertshot: Avebury
Riker, P. (2004) Sopstvo kao drugi. Beograd: Jasen
Rokefeler, S. (2003) Komentar eseja Čarlsa Tejlora Politika priznanja. u: Gatman E. [ur.] Multikulturalizam - ispitivanje politike priznanja, Novi Sad: Centar za multikulturalnost
Said, E.V. (2008) Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Spasić, I. (2004) Sociologije svakodnevnog života. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Taylor, C. (2008) Izvori sopstva stvaranje modernog identiteta. Novi Sad: Akademska knjiga
Tejlor, Č. (2002) Bolest modernog doba. Beograd: Čigoja
Tejlor, Č. (2000) Prizivanje građanskog društva. Beograd: Beogradski krug
Tejlor, Č. (2000) Politika priznanja. u: Gatman Ejmi [ur.] Multikulturalizam - Ispitivanje politike priznanja, Novi Sad: Centar za multikulturalnost, str. 11-44
Tomanović, S., i dr. (2004) Sociologija detinjstva - sociološka hrestomatija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tomanović, S. (2004) Sociologija o detinjstvu i sociologija detinjstva. u: Tomanović S. [ur.] Sociologija detinjstva - sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Volf, S. (2003) Komentar eseja Čarlsa Tejlora Politika priznanja. u: Gatman E. [ur.] Multikulturalizam - ispitivanje politike priznanja, Novi Sad: Centar za multikulturalnost
Volzer, M. (2003) Komentar eseja Čarlsa Tejlora Politika priznanja. u: Gatman E. [ur.] Multikulturalizam - ispitivanje politike priznanja, Novi Sad: Centar za multikulturalnost
Zadeh, L.A. (1965) Fuzzy sets. Information and Control, vol. 8, br. 3, str. 338-353