Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
Kultura
2012, br. 137, str. 210-234
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/03/2013
doi: 10.5937/kultura1237210S
Medijska pismenost i kultura učenika osnovnih škola u Nišu
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za pedagogiju

Projekat

Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Sažetak

U radu je razmatran odnos medija i obrazovanja, a naročito mogućnosti razvoja medijske kulture i pismenosti u školskom kontekstu. U procesu razvoja medijske pismenosti i kulture, značajnu ulogu imaju škole, kao bazične ustanove za vaspitanje i obrazovanje, od kojih se očekuje plansko i sistematsko delovanje u cilju ostvarivanja efekata medijskog obrazovanja. Na koji način škola razvija medijsku kulturu i pismenost, koji su potencijali škole za razvoj ovih procesa i da li postoji razlika u stavovima učenika i učenica kada je reč o razvoju medijske kulture i pismenosti u školi, pokušali smo da saznamo kroz istraživanje stavova učenika i učenica osnovnih škola. U radu je predstavljen deo rezultata obimnijeg istraživanja na uzorku od 142 učenika osnovnih škola, sa teritorije grada Niša. Utvrđeno je da ne postoji statistički značajna razlika u stavovima učenika i učenica, kada je reč o percepciji školske sredine, kao povoljnog konteksta za razvoj medijske kulture i pismenosti u delu nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Ključne reči

Reference

Bal, F. (1997) Moć medija - mandarin i trgovac. Beograd: Clio
Bezdanov-Gostimir, S.S. (2005) Status medijske pismenosti -budućih- učitelja. Pedagogija, vol. 60, br. 1, str. 37-51
Božović, R. (2010) Spektakl i medijska kultura - fragmenti. Kultura, br. 126-1, str. 13-52
Đerić, I., Studen, R. (2006) Stereotipi u medijima i medijsko opismenjavanje mladih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 456-471
Gone, Ž. (1998) Obrazovanje i mediji. Beograd: Clio
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Luhmann, N. (1996) Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag, http://de.scribd.com/ doc/24857017/DIE-REALITAT-DER-MASSENMEDIEN-Niklas- Luhmann-2-Auflage-1995
Marić-Jurišin, S., Marković, B. (2011) Uticaj televizije na razvoj interesovanja kod mladih. Kultura, br. 133, str. 401-412
Milenković, S. (2007) Medijska kultura. Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Milosavljević, G., Radović, V., Drvendžija, J. (2009) Savremeni teorijski aspekti - Metodologija, razvoj i obrazovanje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Milosavljević, G., Radović, V. (2008) Trening i razvoj. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Milošević, N., Džinović, V., Pavlović, J. (2005) Učenici o porodičnom i školskom kontekstu. u: Antonijević R., Janjetović D. [ur.] TIMSS 2003 u Srbiji, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 292-324
Mrđa, S. (2012) Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola u Srbiji. Kultura, br. 134, str. 430-445
Poter, D. (2011) Medijska pismenost. Beograd: Clio
Radović, V. (2006) Mediji i e-obrazovanje. Beograd: Institut za političke studije
Radović, V. (2006) Reforma javnog informisanja u e-okruženju. Beograd: Institut za političke studije
Radović, V. (2008) Mediji i e-obrazovanje. Socijalna misao, vol. 15, br. 2, str. 129-145
Radović, V. (2008) Virtuelnost novih medijskih formi i savremeni koncepti razvoja. Filozofeme, (9): 51-69
Stanisavljević-Petrović, Z. (2011) Medijsko vaspitanje u vrtiću. Kultura, br. 133, str. 382-397
Stanisavljević-Petrović, Z., Vidanović, D. (2012) Promene u školskom sistemu u Srbiji. Niš: Filozofski fakultet
Stanisavljević-Petrović, Z. (2011) Ulogata i značenjeto na sovremenata informacijska tehnologija vo predučilinite ustanovi. Prosvetno delo, Skopje, br. 3, str. 11-28
Trifunović, V. (2010) Kultura mira i obrazovanje za medije. u: Stevanović B., Kostić A., Mitrović Lj. [ur.] Mediji i kultura mira na Balkanu, Niš, str. 321-328
Zindović-Vukadinović, G.R. (1997) Medijska pismenost: Teorija i praksa. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 29, str. 244-259