Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
Kultura
2010, br. 127, str. 141-155
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/04/2011
Mesečni časopisi za žene i stereotipi - žene kao estetski objekat
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju

Sažetak

Metodom analize sadržaja, ovim radom sam pokušala da definišem modele reprezentacije ženskog identiteta u ženskim mesečnim časopisima u Srbiji kao i da razmotrim odnos između ponuđenih reprezentacija i fenomena stereotipa u okviru aktuelnih pitanja etike medija. Analiza sadržaja pokazala je da mit o lepoti jeste dominantna aksiologija na kojoj je izgrađen sadržaj četiri analizirana magazina - Lepota i zdravlje, Joy, Beauty Expert i Top zdravlje. Predstava žene nije svedena toliko na reprezentativne figure koliko na određeni model ponašanja koji se pre svega tiče ženinog odnosa prema telu te njenog angažovanja u cilju dostizanja utvrđenih standarda lepote. Zahtev 'biti lepa', postavljen pred savremenu ženu, ukazuje se kao varijanta stereotipa koji je bio svojstven tradicionalnom, patrijarhalno određenom društvu - muškarci gledaju a žene izgledaju. Pokazalo se da ovakva priroda reprezentacije žene u analiziranim magazinima zapravo jeste posledica sprovođenja strategije konzumerizma kao sredstva za povećanje potrošnje i sticanje ekonomske dobiti kozmetičkih i modnih kompanija.

Ključne reči

mesečni magazini za žene; medijske reprezentacije; stereotipi; lepota; estetski objekt; konzumerizam

Reference

Bauer, Th.A., Medijska, etika - pitanje komunikacijske kulture (2009) 17. januar, http://www.media.ba/mcsonline/bs/tekst/medijska-etika-pitanje-komunikacijske-kulture
Bourne, A. (2009) Gender and the Social Codes of Looking. 22.januar http://www.aber.ac.uk/media/sections/gender02.html
Brigs, A., Kobli, P., ur. (2005) Uvod u studije medija. Beograd: Clio
Đerić, I., Studen, R. (2006) Stereotipi u medijima i medijsko opismenjavanje mladih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 456-471
Erdei, I. (2008) Antropologija potrošnje. Beograd: XX vek
Isanović, A. (2007) Medijski diskurs kao muški domen - predstavljanje roda u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. u: Moranjak-Bamburać N., Jusić T., Isanović A. [ur.] Stereotipizacija - predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi, Sarajevo
Londo, I. (2007) Karijera, ljepota i majčinstvo - predstavljanje rodnih uloga u ženskim časopisima u Albaniji. u: Moranjak-Bamburać N., Jusić T., Isanović A. [ur.] Stereotipizacija - predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi, Sarajevo
Majstorović, D., Turjačanin, V. (2007) Predstavljanje žena u bosanskohercegovač kim dnevnim novinama: rodna i etnička podvojenost društva. u: Moranjak- Bamburać N., Jusić T., Isanović A. [ur.] Stereotipizacija: predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi, Sarajevo
Milivojević, S. (2004) Žene i mediji - strategije isključivanja - žene i mediji, studentska istraživanja. Časopis za feminističku teoriju Genero, Beograd, Posebno izdanje, Centar za ženske studije
Moranjak-Bamburać, N. (2007) Nepodnošljiva lakoća stereotipa. u: Moranjak-Bamburać N., Jusić T.i Isanović A. [ur.] Stereotipizacija - predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi, Sarajevo
Nikolić, M. (2005) Etika radio talasa. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 8-9, str. 311-330
Peković, S. (2009) Ženski časopisi s početka XX veka. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 18 januar 2009, www.openstarts.units.it
Valić, N.D. (2008) Stereotipi u medijima. www.mediacenter.org.rs
van Dijk, T. (2009) The mass media today: Discourses of domination or diversity. 22. januar, http://www.discourses.org/OldArticles/The%20mass%20media%20today.pdf
Wolf, N. (2001) The beauty myth how images of beauty are used against women. www.thefword.org.uk
Zgrabljić-Rotar, N. (2005) Medijska pismenost, medijski sadržaji i medijski utjecaji. www.media.ba