Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2015, br. 9, str. 37-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 12/03/2016
doi: 10.5937/zrufpl1509037M
Potreba, značaj i sadržaji moralnog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: minic.vesna@gmail.com, marija.jovanovic@filfak.ni.ac.rs

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Suština rada ogleda se u značaju moralnog razvoja i vaspitanja, njegovoj potrebi u savremenim uslovima života i rada, kao i faktora koji doprinose, olakšavaju, ili ometaju taj razvoj. Program moralnog vaspitanja treba da obuhvati sadržaje koji će zadovoljiti raznovrsne potrebe i probleme vaspitanika, njihovu društvenu usmerenost, motive kojima se rukovode i koji se nalaze u osnovi njihovog moralnog ponašanja. Sadržaji moralnog vaspitanja su zastupljeni u osnovnoj školi i mogu se uočiti u nastavnom planu i programu. Mi ćemo se u radu baviti predstavljanjem sadržaja moralnog vaspitanja u nastavi: srpskog jezika, matematike, sveta oko nas, prirode i društva, građanskog vaspitanja, likovne i muzičke kulture. Pomoću njih se ostvaruju moralni principi i zadaci koji treba da dovedu do poželjnih ishoda. Pri tome, treba imati u vidu da je moralno vaspitanje usmereno na formiranje celovite moralne ličnosti i da je svaki njegov deo i sadržaj, međusobno povezan i da se često prožimaju, što u njihovoj primeni zahteva promišljeno planiranje i usklađivanje.

Ključne reči

Reference

Babić, D. (1987) Pravo i moral. Osijek: Centar za idejno-teorijski rad MOK SKH Osijek
Branković, D., Ilić, M. (2011) Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comesgrafika
Budimir-Ninković, G. (2006) Savremena porodica i škola. Jagodina: Učiteljski fakultet
Đorđević, J.Đ. (1996) Moralno vaspitanje teorija i praksa. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Đurković-Pantelić, M. (1998) Metodika muzičke kulture. Užice: Učiteljski fakultet
Gačanović, B., Trebješanin, B., Novković, L. (2011) Svet oko nas - udžbenik za prvi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Grandić, R. (2004) Uvod u pedagogiju - priručnik. Novi Sad
Ilić, M. (2010) Porodična pedagogija. Banja Luka: Filozofski fakultet
Janković, P., Rodić, R. (2002) Školska pedagogija (prilozi). Sombor: Pedagoški fakultet
Kangrga, M. (1993) Moral. u: Enciklopedija političke kulture, Beograd
Milatović, V. (2011) Čitanka za treći razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Miočinović, Lj. (2004) Moralni razvoj i moralno vaspitanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mirić, J.N. (2001) Razvoj moralnog mišljenja. Beograd: Kalekom
Naumović, M. (2000) Metodika srpskog jezika i književnosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Orlović-Potkonjak, M., Potkonjak, N. (1981) Opšta pedagogija - drugi deo. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pančić, D., Opačić, Z. (2011) Čitanka za četvrti razred. Beograd: Zavod za udžbenike
Todorović, M. (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Bona fides
Vilotijević (2002) Porodična pedagogija. Beograd: Učiteljski fakultet