Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Komunikacije, mediji, kultura
2016, br. 8, str. 213-224
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 04/03/2017
doi: 10.5937/gfkm1608213T
Slika maloletnika u medijima - deca kao žrtve i posmatrači nasilja
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresa: ntorlak@naisbitt.edu.rs

Sažetak

Tema ovog rada je reprezentacija dece u medijima i uticaj sredstava masovnih komunikacija na ponašanje maloletnika. Ova aktuelna tema dobija na važnosti i činjenicom da je maloletnička delikvencija u našoj zemlji u porastu. Svakako da su na tu tužnu činjenicu uticali ekonomska kriza, sve veće siromaštvo, tranzicija u društvu i državi, ali glavni uzroci se moraju tražiti u porodici. U borbi za ekonomsku egzistenciju, roditelji nemaju vremena da vode računa o svojoj deci, tako da vaspitanje, kao jednu od svojih osnovnih funkcija, prepuštaju medijima, koji opet radi egzistencijalnog opstanka i trke za senzacijama, odnosno tiražem nude negativni model vaspitanja i iskrivljenu sliku o moralnim vrednostima. Negativnom selekcijom, deca su najčešće posmatrači nasilja u medijima ili su o njima piše tek kad postanu žrtve nasilja.

Ključne reči

deca; mediji; žrtve; nasilje; posmatrači

Reference

Anderson, D.R., Huston, A.C., Schmitt, K.L., Linebarger, D.L., Wright, J.C. (2001) Early childhood television viewing and adolescent behavior: The recontact study. Monogr Soc Res Child Dev, 66(1): I-VIII, 1-147
Arent, H. (2002) O nasilju. Beograd: Alexandria Press
Atkinson, J. (2003) Tabloid Journalism. u: Johnston, D.H. [ur.] Encyclopedia of International Media and Communications, Cambridge, MA: Academic Press Inc, str. 317-327
Grebner, G. (1999) The image of children in prime-time television: Casting and fate. u: von Feilitzen Cecilia, Ulla Carlson [ur.] Children and media: Image, education, participation, UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen
Korać, N., Vranješević, J. (2001) Nevidljivo dete - slika deteta u medijima. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Kunkel, D., Smith, S.L. (1999) The news media's picture of children in the United States. u: von Feilitzen Cecilia & Ulla Carlson [ur.] Children and media: Image, education, participation, UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen
Milivojević, S. (2004) Tabloidi. Beograd: Westminster Foundation for Democracy
Radojković, M. (2004) Kodeksi profesionalne etike u novinarstvu. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Zgrabljić-Rotar, N. (2005) Medijska pismenost, medijski sadržaji i medijski utjecaji. www.media.ba
Zindović-Vukadinović, G.R. (1998) Deca, mediji i nasilje. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 30, str. 108-123