Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2013, br. 15, str. 23-36
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/03/2014
Viđenje deteta i detinjstva iz ugla narodne pedagogije
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Projekat

Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Sažetak

U ovom radu se govori o viđenju deteta i detinjstva iz ugla narodne (folk) pedagogije. Rad je imao dva cilja: (1) prvi, da na osnovu narodnih poslovica analizira i interpretira arhetipsko, narodno viđenje deteta i detinjstva u oblasti odnosa zajednice prema deci, odnosu zajednice prema muškoj i ženskoj deci, položaju dece u društvu i porodici, poželjnim osobinama deteta, vaspitanju dece, razvoju i razvojnim aspektima; i (2) drugi cilj ovog rada je da dođemo do psiholoških osobina ljudi, njihovih karakternih osobina i temperamenta u Srbiji iz prošlog vremena. Ove podatke dobili smo zahvaljujući kapitalnom delu Jovana Cvijića Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Zanimalo nas je šta su bile regionalne, etničke, migracijske i geografske karakteristike ljudi toga vremena i šta su bili referentni modeli ponašanja prema deci toga vremena.

Ključne reči

Reference

Antić, S. (2010) Kooperativno učenje - modeli, potencijali, ograničenja. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta
Arijes, F. (1989) Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bronfenbrener, J. (1997) Ekologija ljudskog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bronfenbrenner, U. (1976) Two Worlds of Childhood: USA and USSR. Moskva: Progres
Bruner, J.S. (1996) The culture of education. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Cvijetić, R. (2002) Uzgredice, Prota Milan D. Smiljanić. Užice: Istorijski arhiv
Cvijić, J. (1966) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Ivić, I. (1984) Predstave o detetu i detinjstvu. Psihologija, 17(3): 27-35
Kapetanović-Ljubušak, Mehmed beg (2007) Narodno blago Sarajevo 1888. Užice: Istorijski arhiv, fototipsko izdanje
Karadžić-Stefanović, Vuk (1935) Srpski rječnik. Beograd: Štamparija Kraljevine Jugoslavije, Četvrto državno izdanje
Kon, I.S. (1991) Dete i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kulauzov, M. (2011) Porodična zadruga kao temelj pojedinih ustanova javnog prava prema Valtazaru Bogišiću. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 277-285
Marinković, S. (2004) Dečja prava i udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marinković, S. (2003) Model deteta u Konvenciji o pravima deteta u poređenju sa položajem i predstavama o detetu u našoj kulturi. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 4, str. 99-107
Marks, K., Engels, F. (1964) Nemačka ideologija / The German ideology. Beograd, itd: Kultura
Meadows, S. (2006) The child as thinker: The development and acquisition of cognition in childhood. London: Routledge
Miodragović, J. (2009) Narodna pedagogija u Srba ili kako naš narod podiže porod svoj. Beograd: Radio Televizija Srbije
Protić, M.D., Protić, D., Simović, R. (2004) Jeličanke - poslovice i izreke Dragačeva, Čačka i okoline. Beograd: Etos
Stojičić, Đ. (2006) Srpske narodne izreke 1. Beograd: Publikum
Trebješanin, Ž.M. (1991) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Srpska književna zadruga
Vujošević, L. (2013) Žensko lice istorije Kragujevca. neobjavljeni rukopis