Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 13  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2012, vol. 25, br. 3, str. 100-112
jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog

Značaj i uloga ranog i predškolskog vaspitanja u obrazovnom sistemu Crne Gore
Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora

e-adresa: tatjanan@ac.me

Sažetak

Cilj rada je predstavljanje i analiza aktuelnog predškolskog ambijenta u kontekstu jedinstvenog obrazovnog sistema u Crnoj Gori, a u svijetlu izmijenjenog, osavremenjenog, naučno i stručno unaprijeđenog sagledavanja potencijala ranog djetinjstva. U tom smislu, biće urađena analiza sadržaja ključnih, referentnih dokumenata, koji usmjeravaju razvoj i perspektive predškolskog vaspitanja u našoj sredini. Ključni parametri su nam: - normativni okviri za razvoj i funkcionisanje predškolstva u Crnoj Gori (Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Strategija ranog i predškolskog obrazovanja za period od 2010-2015); - opis načina donošenja i razvijanja kurikuluma kao i stepen njegove otvorenosti i primjenjivosti iz ugla vaspitača; -mjesto i uloga vaspitača u obrazovnom sistemu Crne Gore, fokusiranjem pažnje na dvije neodvojive komponente cjelovitog profesionalnog pripremanja nastavnika: a) model inicijalnog obrazovanja nastavnika predškolskog vaspitanja u Crnoj Gori kroz predstavljanje strukture samog programa po kome se obrazuju vaspitači; b) model profesionalnog usavršavanja nastavnika predškolskog vaspitanja, koji sagledavamo pregledom i analizom Kataloga stručnog usavršavanja (Zavod za školstvo Crne Gore) za posljednjih pet školskih godina. Uprkos sporim promjenama, opstajanju i zagovaranju normativističke slike djetinjstva i koncepta koji karakteriše determinizam, preskriptivnost, predvidivost, didaktički usitnjeni, školarizovani način planiranja ukupunih aktivnosti, aktuelni predškolski kontekst u Crnoj Gori, nosi sve izrazitija obilježja otvorenog, fleksibilnog ambijenta za učenje, usklađenog s autentičnim iskustvima i potrebama djece, učesnika, sredine.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Young children and their services: Developing a European approach. u: A Children in Europe Policy paper. - Childern in Europe
*** (2002-2007) Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Službeni list CG, Podgorica, br. 64/2002, br. 49/2007
Delors, J. (1998) Učenje - blago u nama. u: Jacques Delors [ur.] Izvješće UNESKO-u međunarodnog povjerenstva za razvoj obrazovanja za 21. stoljeće, Zagreb: Educa
Frenes, I. (2004) Dimenzije detinjstva. u: Tomanović Smiljka [ur.] Sociologija detinjstva - Sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Grbović, S. (2010) Analiza realizovanih seminara za nastavnike/direktore (2010). Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori, broj 7, str. 10-12
Milić, S. (2010) Značaj i specifična uloga ranog obrazovanja. u: Vukotić P. [ur.] Crna Gora u 21. stoljeću- u eri kompetitivnosti, str. 45-50
Ministarstvo prosvjete i sporta (2010) Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2010-2015 godine
Novović, T. (2010) Predškolstvo u kontekstu bolonjskih promjena. Sociološka luča, IV/1, 106-122
Pašalić-Kreso, A. (1999) Roditelji prvi učitelji - rani odgoj. Sarajevo: Centar za obuku i obrazovne inicijative, str. 9, 10, 13, 17
Pešić, M.M. (1987) Vrednovanje predškolskih vaspitnih programa. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva
Petrović-Sočo, B. (2007) Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje - holistički pristup. Zagreb: Mali profesor
Popović, D. (2010) Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika - za školsku 2010/2011. godinu. Podgorica: Zavod za školstvo
Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N., ur. (2007) Kurikulum - teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Slunjski, E. (1997) Kurikulum ranog odgoja - istraživanje i konstrukcija. Zagreb: Mali profesor d.o.o
Trebješanin, Ž.M. (2000) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Vonta, T. (2009) Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 8, http://193. 2. 222. 157/Sifranti/StaticPage. aspx?id=72