Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2010, vol. 44, br. 2, str. 337-348
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/10/2010
doi: 10.5937/socpreg1002337N
Odnos prema neplodnosti i vanbračnom rađanju u srpskom selu
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Sažetak

Položaj koji majka ima u seoskoj porodici i društvu utiče, kako na njeno reproduktivno ponašanje, tako i na reproduktivni potencijal seoske porodice i društva u celini. Iako, su deca u tradiciji našeg naroda bila izuzetno vrednovana, reprodukcija je bila strogo vezana za brak, te nije svako rađanje potomstva bezuslovno prihvatano, niti je žena kao majka imala isti tretman u društvu u zavisnosti od toga da li je ispunila očekivanja sredine vezana za reprodukciju. U radu se analizira odnos seoske sredine prema neplodnosti i rađanju van braka. Učinjen je osvrt u prošlost srpskog naroda kako bi se iz istorijske perspektive pokazao odnos društvene sredine prema neplodnosti i vanbračnom rađanju. Takođe, u radu su analizirani rezultati istraživanja realizovanog tokom 2007. godine na uzorku od 300 žena u četiri sela AP Vojvodine koji pokazuju odnos seoske sredine prema rađanjima van braka i neplodnosti supružnika početkom ovog veka.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Žene i muškarci u Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Arijes, F., Dibi, Ž. (2004) Istorija privatnog života 5. Beograd: Clio
Bandić, D.I. (1980) Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Bobić, M. (2006) Blokirana transformacija bračnosti u Srbiji - kašnjenje ili izostanak - druge demografske tranzicije?. u: Tomanović S. [ur.] Društvo u previranju, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Bobić, M. (2003) Brak ili/i partnerstvo - demografsko sociološka studija. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Bogišić, V. (1999) Zbornik pravnih običaja u Južnih Slovena - građa u odgovorima iz raznih krajeva slovenskog juga. Beograd - Podgorica: Unireks
Devedžić, M.M. (2004) Razvoj reprogenetike i njeni demografski aspekti. Stanovništvo, vol. 42, br. 1-4, str. 45-65
Đorđević, T.R. (1930) Naš narodni život. Beograd: Izdavačka Knjižarnica Gece Kona, Knjiga druga
Đorđević, T.R. (1990) Deca u verovanjima i običajima našega naroda. Beograd-Niš: Idea
Filipović, M.S. (1991) Čovek među ljudima. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Jelić, I. (1929) Vasojevički zakon od dvanaest točak. Beograd: Srpska kraljevska akademija
Jovanović, V., Jovanović, M. (1998) Seksualno vaspitanje u porodici. Beograd: Elitmedica
Jović, O. (2005) Surogat materinstvo - nova dimenzija roditeljstva. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mendras, H. (2004) Europa i Europljani - sociologija Zapadne Evrope. Zagreb: Masmedia
Milićević, M.Đ. (1984) Život Srba seljaka. Beograd: Prosveta
Pavićević, A.B. (2007) Bračni i porodični život. Društvena politika i procesi transformacija. u: Ristović M. [ur.] Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, Beograd: Clio, str. 59-100
Stanojević, M. (1937) Zbornik priloga za poznavanje Timočke Krajine. Zaječar: Štamparija M. Despotovića, Knjiga IV
Timotijević, M. (2006) Rađanje moderne privatnosti -privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka. Beograd: Clio
Trebješanin, Ž.M. (2000) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Tripković, G. (1997) Materinstvo - kulturni obrazac Srba. Novi Sad: Matica srpska
Tripković, G.D. (1999) Uloga oca u savremenoj porodici. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, br. 27, str. 209-214
Tripković, M. (1989) Žena i tradicija. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, (86-87): 97-105
Trojanović, S. (1983) Glavni srpski žrtveni običaji i starinska srpska jela i pića. Beograd: Prosveta
Vlahović, P. (1968) Vanbračno dete i neke njegove osobine po našem narodnom predanju. Skopje: Združenie na folkloristite na SR Makedonija
Zečević, S. (1962-1966) Vanbračno dete u narodnom verovanju istočne Srbije. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 11-15, 120-141