Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 24, br. 3-4, str. 49-55
Korelaciona analiza proizvodnih osobina domaće balkanske koze
aAD Mlekara, Subotica
bInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamemisin@mlekara.co.yu
Sažetak
Kod domaćih životinja postoje određene međusobne veze i uslovljenosti u ispoljavanju pojedinih proizvodnih i drugih osobina. Suština je u tome što ispoljavanje jedne pojave, osnovne osobine, manje ili više, uslovljava ispoljavanje druge pojave, odnosno osobine. Proučavanjem tih veza uočeno je da na njih mogu da utiču genetski i paragenetski činioci. U radu su prikazani rezultati ispitivanja fenotipskih korelacija između osobina mlečnosti (kod 578 koza) i porasta jaradi u dojnom periodu (kod 710 jaradi), domaće balkanske koze koja se odgaja na području planinskog masiva Šarplanine. Istraživanja su izvedena u stadima balkanskih koza privatnih odgajivača, u toku dvogodišnjeg perioda. Korelaciona zavisnost između navedenih osobina urađena je primenom programa LSMLMW (Harvey, 1990). Podaci o utvrđenim koeficijentima korelacije između ispitivanih osobina mlečnosti u domaće balkanske koze, odražavaju postojanje korelativne zavisnosti, pri čemu su u većini slučajeva bili pozitivni i statistički značajni (P<0,01), osim za utvrđene vrednosti ukupne količine mleka sa prvom i drugom kontrolom, kao i dnevne mlečnosti sa dužinom laktacije. Takođe, sve ustanovljene vrednosti za korelacije između osobina porasta jaradi u dojnom periodu (mase jaradi po pojedinim periodima uzrasta, dnevnog prirasta) su pozitivne i statistički vrlo značajne (P<0,01).
Reference
Gall, C. (1980) Relationship between body conformation and production in dairy goats. Journal of Dairy science, Vol. 63, No. 10
Grossman, M., Fernando, R.L., Mohammad, W.A., Ali, A.K., Shanks, R.D. (1986) Correlations between parities for lactation traits in United States dairy goats. J Dairy Sci, 69(7): 1917-21
Harvey, W.R. (1990) Mixed model least squares and maximum livelihood computer program: User's guide for LSMLMW and MIXMDL
Iloeje, M.U., van Vleck, L.D. (1978) Genetics of dairy goats. Journal of Dairy Science, 61, 1521-1528
Kennedy, B.W., Finley, C.M., Bradford, G.E. (1982) Phenotypic and genetic relationships between reproduction and milk production in dairy goats. J Dairy Sci, 65(12): 2373-83
Latinović, D. (1996) Populaciona genetika i oplemenjivanje domaćih životinja - praktikum. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Malik, C.P., Kanaujia, A.S., Pander, B.L. (1986) A note on the factors affecting pre-weaning growth in beetal and black bengal kids and their crosses. Animal Production, Vol.43, part 1
Marković, B. (1997) Proizvodne i reproduktivne osobine važnijih varijeteta domaće balkanske koze u Crnoj Gori. Beograd, Magistarski rad
Mavrogenis, A.P., Constantinou, A., Louca, A. (1984) Enviromental and genetic causes of variation in production traits of Damascus goats. 1. Pre-veining and post-veining growth. Animal production, Nicosia, Cyprus, 38(1),91-97
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH0804049M
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2008.