Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 7, br. 16, str. 9-19
Testamentarno i igrajuće pisanje
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: poststrukturalizam; igrajuće pisanje; testamentarno pisanje; Knjiga o Jovu; diskurs
Sažetak
U tekstu se analizira takozvano igrajuće pisanje koje se temelji na postulatima poststrukturalističke filozofije po kojoj tekst više ne može biti polje ekspresije subjekta. Na taj način subjekt pisanja se distancira od tela koje podseća subjekt na njegovu propadljivost. Dominantnom igrajućem pisanju, kome odgovara i igrajuće čitanje, oslobođeno brige za glas drugog u tekstu, u ime samog teksta, suprot stavlja se koncepcija testamentarnog pisanja. Ona polazi od ideje da u trenutku suočavanja subjekta pisanja sa smrću - a to je pozicija pisanja testamenta - ideja rasredištenog subjekta postaje iluzija te da u toj situaciji dolazi do spajanja subjekta i njegovog tela. Kao primer testamentarnog pisanja uzima se scena iz Knjige o Jovu u kojoj Jov želi da zapiše svoje muke i ostavi ih večnosti. To jovovsko pisanje shvaćeno je kao reakcija na smrt. Ono simbolizuje pisanja koje se otima moći diskursa, kako bi putem takvog pisanje subjekt izrazio sebe i svoje telo. u na stavku rada analiziraju se dve osobine testamentarnog pisanja: razumljivost ovog pisanja i bliskost koja povezuje subjekt pisanja i njegove i zabrane čitaoce.
Reference
Adorno, T.V. (2002) Minima moralia refleksije iz oštećenog života. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bart, R. (1992) Rolan Bart po Rolanu Bartu. Novi Sad: Svetovi
Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine
Derida, Ž. (1976) O gramatologiji. Sarajevo: Veselin Masleša
Fuko, M. (1998) Arheologija znanja. Beograd: Plato
Hajdeger, M. (2000) Šumski putevi. Beograd: Plato
Heidegger, M. (1985) Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed
Mils, S. (2009) Diskurs. Zlatna greda, Novi Sad, br. 87/88, Novi Sad, 53-58
Tojnbi, A. (2002) Proučavanje istorije. Beograd: Službeni list
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci

Nasleđe Kragujevac (2009)
Panoptikoni i staklena zvona
Bančević Ivana

Nasleđe Kragujevac (2009)
Apstraktno slikarstvo i transcendentalna filosofija - o umjetnosti, predmetnosti i stvarnosti
Tomić Stanislav

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Načelo zakonitosti u pravu Moskovske Rusije XVI i XVII veka
Čvorović Zoran

prikaži sve [68]