Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
1992, vol. 44, br. 4-5, str. 11-54
Anglo-američko projektovanje 'sveta nacija'
Sažetak
U članku su izložene formulacije nekih osnovnih problema s kojima je suočeno čovečanstvo u tzv. poslehladnoratovskoj eri. Planetarna gramatika govora rata, 'evropeizacija sveta' na anglo-američki način, planetarna igra razmene kao ratnička igra i 'igračke' planetarnog kapitalizma, naslovi su odeljaka članka i, ujedno, njegove glavne teme i odrednice. Vodeći oficijali anglo-američkog sveta i njihovi nalogodavci iz vrhova svetske trgovačko-finansijske republike 'uvode' u egzistenciju tzv. novi svetski poredak. Čine to tako da taj kvaziporedak postane alternativa 'vikoovskom svetu nacija' i zakonitostima planetarnog određivanja mikroelektronske tehnologije, ekonomije tehnoloških promena, tržišne igre razmene itd. Njihovo je uverenje da taj i takav poredak može steći značenje 'vrhunske istine' Zapada o svetu stvaranom hiljadama godina. Anglo-američko projektovanje i 'premeravanje' savremenog sveta polazi od učinaka višestoletnog procesa evropeizacije 'sveta nacija' i od pretpostavke njegove akomodacije anglosaksonskoj moći suđenja, projektovanja i vladanja tim svetom i 'dohvatljivim' kosmosom. Anglo- američka predstava 'sveta nacija' kao 'svetske zgrade' jeste ideja neopozitivizma ili emipirizma koji 'metafizicira'. Otuda ideja i scenariji stvaranja 'nove arhitektonike' svetskih poslova, geopolitike, 'mastrihtske' Evrope, KEBS-A, NATO-A itd. Anglo-amerikanci pripisuju pomenutom svetu i planetarnim procesima izvesne osobenosti i veze sa njihovom potrebom da vladaju 'svetom nacija' u ime i za račun zapadne civilizacije. Prenebregavaju, pri tome, da je i sama zapadna civilizacija postala 'igračka kapitalizma'. Trijumf Zapada u tzv. hladnom ratu, zbog svega toga, jeste i neovarvarski ili nihilistički udes egzistencije 'sveta nacija' i savremenog 'društvenog' čoveka.
Reference
*** (1992) Ekonomska politika, br. 2087
Braudel, F. (1990) Civilizacije kroz povijest. Zagreb: Globus
Gliksman, A. (1991) Govor rata - čemu prethodi - Evropa 2004. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Grjaznov, B.S., Dinin, B.S., Nikitin, E.P. (1973) Teorija i ejo ob'ekt. Moskva, itd: Nauka
Hegel, G.W.F. (1964) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Heidegger, M. (1988) Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed
Pavić, M. (1992) SOS za pravoslavlje. NIN, vol. 41, br. 2148, str. 38-41
Rakočević, Ž.Đ. (1991) Koreni i geopolitička dimenzija jugoslovenske krize. Vojno delo, vol. 43, br. 4-5, str. 21-86
Simpkin, R.E. (1991) Nadmetanje u brzini manevra - o ratu u 21. veku. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Šestov, L. (1990) Atina i Jerusalim. Budva: Mediteran, str. 37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1995)
Izvori teorijskih znanja o ratnoj veštini
Šuljagić Radosav

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Etička odgovornost naučno-istraživačkog rada - radnika
Balj Branko

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

prikaži sve [75]