Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 4, str. 1439-1454
Psihosocijalna značenja granica
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresadanig@filfak.ni.ac.rs, aleksandra.k@filfak.ni.ac.rs, bosna@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak
Granice se među ljudima uspostavljaju da bi se podvukle razlike i formirao sopstveni naspram tuđeg identiteta. Granica između 'nas i drugih' određuje ne samo naše neposredne kontakte sa njima već i način na koji ih opažamo i vrednujemo. Granica može biti izvor i saradnje i sukoba. Ovaj tekst ima za cilj da promisli različita društvena i psihološka značenja granica za narode, društvene grupe i pojedince. Pokušaćemo da dovedemo u vezu društvene i psihološke faktore koji uzrokuju i konfigurišu uspostavljanje granica, kao i one koji u različitim društvenim uslovima izazivaju njihovo prevazilaženje. Drugi aspekt na koji želimo da ukažemo jesu vrste i funkcije granica u životu i perceptivnim predstavama pojedinca i društvenih grupa. Neke granice opstaju jer omogućavaju funkcionisanje 'slika o sebi i drugima', neke gube na značaju dok se nove svakodnevno konstruišu. 'Živeti na granici' jeste sintagma koja u društvenom životu može opisati raznovrsne situacije. To je kvalitet sui generis koji implicira stvaranje svojevrsne 'potkulture' življenja na granici. Kao faktore uspostavljanja granice tretiraćemo tradiciju, vrednosne sisteme, religiju, socijalizaciju, dok ćemo kao grupe koje trpe posledice ovog fenomena posmatrati narod i porodicu.
Reference
Allport, G.W. (1954) The nature of prejudice. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Asch, S. (1952) Social psychology. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Bauman, Z.V. (1996) From pilgrim to tourist - or a short history of identity. u: Hall Stuart, Paul du Gay [ur.] Questions of Cultural Identity, London: Routledge
Ber, V. (2001) Uvod u socijalni konstrukcionizam. Beograd: Zepter Book World
Biernat, M.R., Vescio, T.K., Manis, M. (1998) Judging and behaving toward members of stereotyped groups: A shifting standards perspective. u: Sedikides C.E., J. Schopler, C.A. Insko [ur.] Intergroup cognition and intergroup behavior, Mahwah, NJ: LEA, str. 151-75
Blagojević, M. (2007) Promena vrednosti i rodni režimi u zemljama u 'tranziciji' komparativna perspektiva. u: Petrušić N. [ur.] Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti - od ideje do prakse, Beograd: Savet za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije
Bodenhausen, G.V., Macrae, N.C. (1998) Stereotype activation and inhibition. u: Wyer R.S. [ur.] Stereotype activation and inhibition: Advances in social cognition, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, vol. 11, 1-52
Butler, J. (2001) Nevolje s rodom - Feminizam i subverzija identiteta. Zagreb: Ženska infoteka
Campbell, D.T. (1967) Stereotypes and the perception of group differences. American Psychologist, 22(10): 817-829
Castells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Đurić-Milovanović, A. (2010) Multikulturalizam i religijski pluralizam - Rumuni nazareni kao manjina manjine u Vojvodini. Religija i tolerancija, vol. 8, br. 14, str. 357-374
Gavrilović, D. (2008) Moral i religija u savremenom društvu. Niš: Filozofski fakultet
Hall, S. (1992) New ethnicities. u: Donald James, Ali Rattansi [ur.] Race, culture and difference, London: Sage Publications
Havelka, N.N. (2008) Socijalna percepcija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Heider, F. (1958) The psychology of interpersonal relations. New York, itd: Wiley
Hilton, J.L., von Hippel, W. (1996) Stereotypes. Annu Rev Psychol, 47: 237-71
Levit, N. (1998) Men, women and the law. New York: New York University Press
Mcgarty, C. (1999) Categorization in social psychology. London: Sage
Mcgarty, C., Yzerbyt, V.Y., Russell, S., ur. (2002) Stereotypes as explanations: The formation of meaningful beliefs about social groups. Cambridge: Cambridge University press
Milić, A. (2010) Vreme porodica. Beograd: Čigoja štampa
Mitev, P. (2007) Balkanizacija i/ili evrointegracija. u: Mitrović Ljubiša, Dragana Zaharijevski, Danijela Gavrilović [ur.] Ientiteti i kultura mira u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: Filozofski fakultet - Centar za sociološka istraživanja, 175-87
Oakes, P.J., Haslam, A.S., Turner, J.C. (1994) Stereotyping and social reality. Oxford, UK-Cambridge, USA: Blackwell
Pantić, D. (2003) Budućnost tranzicije u Srbiji zavisno od promena vrednosti. u: Promena vrednosti i tranzicija u Srbiji: pogled u budućnost - okrugli sto, Beograd: Fridrih Ebert Stiftung, Institut društvenih nauka, http://ekonomskapi.edu.zu/download/tranzicija
Schneider, D.J. (2005) The psychology of stereotyping. New York: Guilford Press
Secord, P.F., Backman, C.W. (1974) Social psychology. New York, itd: McGraw-Hill
Šećibović, R. (2009) Balkanski granični pojas religija. www.veraznanjemir.bos.rs
Šušnjić, Đ.J. (1998) Religija. Beograd: Čigoja štampa
van Houtum, H., Strüver, A. (2002) Borders, strangers, doors and bridges. Space & Polity, 6, 2
Walsh, M.R., ur. (1997) Women, Man and Gender: Ongoing Debates. New Haven: Yale University Press
Zaharijevski-Stjepanović, D., Petrović, J. (2009) Porodične vrednosne matrice u zavisnosti od konfesionalne i nacionalne pripadnosti. u: Mitrović Ljubiša, Dragana Zaharijevski i Danijela Gavrilović [ur.] Među etnički odnosi, identiteti i kultura mira na Balkanu, Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Zanini, P. (2002) Značenje granica - prirodna, istorijska i duhovna određenja. Beograd: Klio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.

Povezani članci

Sociologija (2010)
Identiteti i porodične vrednosne orijentacije na Balkanu
Stjepanović-Zaharijevski Dragana, i dr.

God Učit fak Vranje (2014)
Prevazilaženje različitosti kao stvaralački imperativ
Stojanović Ljubivoje

Sociologija (2011)
Dominantne dimenzije stereotipa u etničkim i nacionalnim vicevima
Grubor Jelena, i dr.

prikaži sve [127]