Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 41, br. 5, str. 56-73
Sprega države i privatnih akcionarskih banaka u Srbiji do Drugog svetskog rata - primer Beogradskog kreditnog zavoda a.d.
Institut ekonomskih nauka, Beograd

e-adresavesna.alexic@gmail.com
Sažetak
Tekst je posvećen analizi načina osnivanja i rada najstarije akcionarske banke u Srbiji do Drugog svetskog rata u kontekstu društvenih i političkih okolnosti koje su u ono vreme vladale. Akcenat je stavljen na prilike u Srbiji od sticanja nezavisnosti i osnivanja Privilegovane Narodne banke, u čijem radu su veliku ulogu imali upravo osnivači Beogradskog kreditnog zavoda, pa do stvaranja Kraljevine SHS / Jugoslavije kada se ova banka suočila sa promenjenim privrednim i političkim prilikama. Naročita pažnja posvećena je rukovodstvu banke koje je, kao deo malobrojne srpske elite bez prave kompeticije u Srbiji, a nakon proširenja države, ustoličilo poluznanje i nepotizam umesto da iskoristi sve prednosti novog proširenog tržišta da unapredi poslovanje i održi ugled ove novčane institucije u društvu.
Reference
*** (1921) Jugoslovenski kompas - financijalni dio 1919, 1920. Zagreb
*** (1932) Analiza bilansa. Narodno blagostanje, Beograd, god. IV, br. 14
*** (1885) Godišnji izveštaj za 1884. godinu. Beograd: Privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije
Aleksić, V. (2011) Sprega države i akcionarskih banaka u Srbiji do Drugog svetska rata - primer Izvozne banke ad (II deo). Bankarstvo, vol. 40, br. 11-12, str. 112-129
Gnjatović, D. (2007) Ekonomska istorija Srbije - privredni sistem, struktura i rast nacionalne ekonomije. Beograd: Megatrend Univerzitet
Kostić, M.M. (1994) Uspon Beograda - poslovi i dani trgovaca, privrednika i bankara u Beogradu XIX i XX veka. Beograd: Biblioteka grada Beograda
Lampe, J.R., Jackson, M.R. (1982) Balkan economic history: From imperial borderlands to developing nations 1550-1950. Bloomington, itd: Indiana University Press
Mitrović, A. (2004) Strane banke u Srbiji 1878-1914 - politika, progres, evropski okviri. Beograd: Stubovi kulture
Pantelić, S. (2006) Udruženje banaka Srbije, Zajednička kuća svih banaka. Beograd
Pavlović, S.K. (2004) Srbija - istorija iza imena. Beograd: Clio
Pavlović, V.D. (2003) Dnevnik Vladislava D. Pavlovića o životu taoca u logoru smrti na Banjici u taočkim sobama 3, 25 i 26, Beograd. Beograd: Istorijski muzej Srbije
Perović, L. (2006) Između anarhije i autokratije - srpsko društvo na prelazima vekova (XIX-XXI). Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.