Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, br. 142, str. 285-301
Drugost Roma na margini varvara - stereotipi, predrasude i anticiganizam u Srbiji - studija slučaja: Šatra
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Ključne reči: 'drugi'; netolerancija; inkluzija Roma; diskriminacija; varvarstvo; '(anti)ciganizam'
Sažetak
Pitanje 'drugosti' i različiti oblici netolerancije prema 'drugom' u ovom radu interpretirani su pozivanjem na postkolonijalni teorijski diskurs. Pozicija Roma u Srbiji promišljena je tako iz pozicije znanja i moći većinskog stanovništva. Teorijska platforma Cvetana Todorova i njegova definicija pojma 'varvarin' poslužila je kao polazište za analizu rijaliti šoua 'Šatra' koji je u proleće 2012. godine emitovan na 'Prvoj srpskoj televiziji'. Iako je osnovna ideja 'Šatre' da promoviše toleranciju, ovaj rijaliti šou u tekstu je ipak prepoznat kao paradigma romofobije u Srbiji, budući da putem 'skrivenog rasizma' obelodanjuje sve stereotipe i predrasude monokulturne većine. Uz pozivanje na pojmove 'orijentalizam', 'balkanizam' i 'anticiganizam', u radu je definisan pojam 'ciganizam' kao teorijski diskurs zasnovan na binarnim opozicijama u pogledu na Rome kao 'druge'. Osnovna teza rada jeste da nisu pripadnici romske populacije 'varvari' (nerazumljivi stranci na 'nižem' civilizacijskom nivou), već 'mi' - većinsko stanovništvo koje sa njima postupa kao s neljudima.
Reference
*** (2013) Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji. 1. Mart, www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/propisi/download/strategija_za_unapredjenje_polozaja_roma.pdf
*** (2012) World report 2012: Serbia. Human rights watch, 1. mart 2013. http://www.hrw.org/world-report- 2012/serbia
Bašić, G. (2002) Identitet i kultura Roma. Kultura, Beograd, 103/104, 66-76
Bjelić, D.I. (2002) Introduction: Blowing up the 'Bridge'. u: Bjelić D.I., Savić O. [ur.] Balkan as metaphor (Between globalization and fragmentation), London: The MIT press, p. 1-23
Daković, N. (2008) Balkan kao filmski žanr: slika, tekst, nacija. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Dragićević-Šešić, M.D., Dragojević, S. (2004) Interkulturna medijacija na Balkanu. Sarajevo: OKO
Đerić, G. (2007) Stereotip - Postojanost predstava u retoričkom preobražaju. u: Tadić Lj., Bašić G. [ur.] Društvene nauke o Romima u Srbiji, Beograd: SANU, knjiga 29, str. 55-65
Đorđević, J. (1999) Kontroverze rasizma. Kultura, Beograd, 98, 9-14
Đorđević, J. (2009) Postkultura. Uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Đurić, R. (2007) Istorija holokausta Roma. u: Tadić Lj., Bašić G. [ur.] Društvene nauke o Romima u Srbiji, Beograd: SANU, knjiga 29, str. 5-22
Golubović, Z. (1999) Ja i drugi. Antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Republika
Jelinčić, J. (2007) Evropeizacija Srbije. Ljudska prava, prava manjina, inkluzija Roma. Beograd: Fond za otvoreno društvo
Radojković, M. (2007) Radiodifuzni mediji i identitet Roma u Srbiji. u: Tadić Lj., Bašić G. [ur.] Društvene nauke o Romima u Srbiji, Beograd: SANU, knjiga 29, str. 65-79
Ranković, R.S. (2002) Filmski život Roma u jugoslovenskoj kinematografiji (selektivni pregled). Kultura, Beograd, 103/104, 203-212
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa
Todorov, C. (1994) Mi i drugi. Francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: Biblioteka XX vek
Todorov, C. (2010) Strah od varvara - s one strane sudara civilizacija. Loznica: Karpos
Tomašević, N., Đurić, R., Zamurović, D. (1988) Cigani sveta. Beograd: Jugoslovenska revija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1442285m
objavljen u SCIndeksu: 06.08.2014.