Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 24  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 1, str. 153-162
Programirano fizičko vežbanje u funkciji razvoja motoričkih sposobnosti devojčica mlađeg školskog uzrasta
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

e-adresaangelamesaros.zivkov@gmail.com
Sažetak
Cilj rada je utvrđivanje razvoja motoričkih sposobnosti kod devojčica mlađeg školskog uzrasta kroz programirano fizičko vežbanje. Predmet istraživanja čine motoričke sposobnosti: preciznost, koordinacija, snaga, brzina, gipkost, fina motorika, manipulativna spretnost ruku. Procena nivoa motoričkih sposobnosti vrši se bazičnim motoričkim testovima: koordinacija sa palicom, pretklon u sedu raznožno; ređanje perli na žici; gađanje horizontalnog cilja lopticom; rubni ornament; skok udalj iz mesta; kotrljanje lopte ispod stolice; trčanje na 20m; dizanje i nošenje; čunasto trčanje 4×5m. Populaciju iz koje je izdvojen uzorak ispitanika čine devojčice mlađeg školskog uzrasta, odnosno učenice prvog razreda osnovnih škola u Kikindi, ukupno 117 devojčica. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da su nakon programiranog fizičkog vežbanja utvrđene statistički značajna razlika i jasno definisana granica u odnosu na motoričke sposobnosti u finalnom merenju između eksperimentalne i kontrolne grupe u korist eksperimentalne grupe ispitanica,, čime su potvrđene hipoteze istraživanja.
Reference
Arunović, D., Berković, L., Krsmanović, B., Madić, B., Matić, M., Radovanović, Đ., Višnjić, D. (1992) Fizičko vaspitanje - teorijsko metodičke osnove stručnog rada. Niš: Narodne novine
Babin, J., Prskalo, L., Bavčević, T. (2010) Influence of specially programmed PE lessons on morphological characteristics changes of 7 year old pupils. u: 5th Intenacional Scientific Conferens on Kinesiology, Kineziološki fakultet, Zagreb, 483-486
Bala, G., Krsmanović, B. (1982) Diskriminativna analiza nekih antropometrijskih i motoričkih dimenzija učenika i učenica gradskih i seoskih škola u SAP Vojvodini. Fizička kultura, Beograd, br. 2, 28-30
Berar, M. (2002) Motoričke aktivnosti predškolskog deteta - struktura i razvoj. Kikinda: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Bompa, T. (2005) Celokupan trening za mlade. Ilinois: Jork univerzitet
Danilović, M.S. (2003) Mogućnosti i značaj primene kompjuterskih igara i simulacije u obrazovnom procesu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 180-192
Fratrić, F., Orlić, D., Badža, V., Nešić, M., Goranović, K., Bojić, I. (2012) Relations between intellectual and motor abilities in younger schoolchildren. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 10, br. 1, str. 49-57
Greenberg, P. (2001) The comforting classroom. Scholastic Early Childhood Today, vol. 16, No. 1, 46-49
Hamza, I. (1999) Efikasnost aktivne i pasivne metode verbalizacije učenja gimnastičkih vežbi u predškolskom uzrastu. Novi Sad: Doktorska disertacija
Ilić, D. (1991) Relacije morfoloških i motoričkih karakteristika učenika osmih razreda osnovne škole i rezultata usvojenosti nastavne građe pedagoških ciklusa. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, magistarski rad
Jovanović, S. (2001) Tekst, reč, muzika i igra kao podsticaji za učenje, likovno izražavanje i stvaranje. Nastava i vaspitanje, vol. 50, br. 5, str. 545-558
Kalajdžić, J., Obradović, J., Cvetković, M. (2007) Dinamika razvoja gipkosti kod dece od 4,5-10,5 godina. u: Smajlović U.N. [ur.] Međunarodni simpozijum Nove tehnologije u sportu (II), Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, str. 294-297
Krneta, Ž., Bala, G. (2006) Distribucija generalnog faktora motorike kod dece. Pedagoška stvarnost, vol. 52, br. 7-8, str. 601-614
Krsmanović, B., Krsmanović, T., Kovačević, R., Dolga, M. (2008) Naučna saznanja i praksa fizičkog vaspitanja. u: Međunarodni naučni skup Umetnost u metodikama nastave, Jagodina: Pedagoški fakultet, Zbornik radova, Knjiga 5: 177-194
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Krsmanović, T., Radosav, S. (2008) Razlike antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta 9-11 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 194-198
Kukolj, M. (2006) Antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta
Kuznjecova, Z. (1975) Kogda i čemu: Kritičepkije periodi razvitija dvigateljnih kačestv školjnikov. Moskva: Fizičeškaja kuljtura v škole, 1
Petrović, D., Stefanović, V. (1981) Problemi teorije i metodologije fizičke kulture - osnovna pitanja nauke u fizičkoj kulturi. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Rodić, N.R. (2000) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Sombor: Učiteljski fakultet, drugo izdanje
Stamatović, M., Šekeljić, G. (2014) Sportsko-tehničko obrazovanje učenika kao merilo kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja. u: Zbornik radova naučnog skupa 'Nastava i učenje' - savremeni pristupi i perspektive, Užice: Učiteljski fakultet, 615-624
Stamatović, M. (2003) Doprinos nastave fizičkog vaspitanja razvoju motoričkih sposobnosti kod učenika mlađeg školskog uzrasta (10-11 godina) u zavisnosti od organizacije nastave. Norma, vol. 9, br. 2-3, str. 171-184
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Velebit, R. (2003) Savremeni fudbalski trening. Beograd: Sportska akademija
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1801153M
objavljen u SCIndeksu: 12.09.2018.