Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:56
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 8 od 24  
Back povratak na rezultate
Mogućnosti razvijanja motivacija za učenje - perspektiva nastavnika i učenika
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresanlalic@ipi.ac.rs
Projekat:
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)
Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)

Ključne reči: motivacija; učenje; nastavnik; učenik; postupci motivisanja
Sažetak
Na razvoj motivacije za učenje moguće i potrebno je uticati, a najznačajnija uloga u tome pripada školi, odnosno nastavniku u procesu nastave. Razvoj motivacije za učenje podrazumeva niz planiranih i osmišljenih koraka u aktivnostima učenja, što predstavlja osnovno polazište našeg istraživanja. Dakle, s jedne strane, značajna je interakcija sa nastavnikom, a, s druge strane, organizacija nastave. U radu su izloženi rezultati jednog dela šireg empirijskog istraživanja kojim se ispituju značaj i mogućnosti razvijanja motivacije za učenje. Cilj istraživanja odnosi se na utvrđivanje osnovnih karakteristika pedagoških uverenja i različitih vrsta postupaka nastavnika u razvijanju učenikove motivacije za učenje. U istraživanju su učestvovala sto pedeset dva nastavnika predmetne nastave i sto šezdeset pet učenika osmog razreda osnovne škole. Nalazi istraživanja pokazuju da postoje razlike u uverenjima nastavnika o motivaciji za učenje i nastavnici pripisuju različita značenja motivaciji, kao i to da je struktura stavova nastavnika i učenika o prirodi, značaju i mogućnostima razvijanja motivacije složena, višedimenzionalna, sa različito izraženim i međusobno povezanim dimenzijama.
Reference
Assor, A., Kaplan, H., Roth, G. (2002) Choice is good, but relevance is excellent: Autonomy-enhancing and suppressing teacher behaviours predicting students' engagement in schoolwork. Br J Educ Psychol, 72(Pt 2): 261-78
Baucal, A., Pavlović, B.D., Đurić, V., Tošković, O., Radišić, J., Stanković, D., Buđevac, N. (2009) Školska motivacija učenika u Srbiji - istraživački izveštaj. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Brophy, J. (2004) Motivating students to learn. London: LEA
Deci, E.L., Ryan, R.M., Williams, G.C. (1996) Need satisfaction and the self-regulation of learning. Learning and Individual Differences, 8 (3); 165-183
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2008) Facilitating optimal motivation and psychological wellbeing across life's domain. Canadian Psychology, Vol. 49, No. 1, 14-23
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2001) Handbook of self-determination research. Rochester: University of Rochester Press
Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985) Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York-San Diego: Academic Press
Đerić, I., Bodroža, B., Lalić-Vučetić, N. (2012) Inicijativa i autonomna motivacija. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - novi pristup obrazovanju, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 125-152
Eccles, J., Wigfield, A. (2002) Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53(1): 109
Good, T., Brophy, J. (2000) Looking in classrooms. New York: Longman
Grolnick, W.S., Ryan, R.M. (1987) Autonomy in children's learning: an experimental and individual difference investigation. J Pers Soc Psychol, 52(5): 890-8
Grolnick, W.S. (2009) The role of parents in facilitating autonomous self-regulation for education. Theory and Research in Education, 7(2): 164-173
Hamre, B.K., Pianta, R.C. (2001) Early Teacher-Child Relationships and the Trajectory of Children's School Outcomes through Eighth Grade. Child Development, 72(2): 625-638
Hardre, P.L., Reeve, J. (2003) A motivational model of rural students' intentions to persist in, versus drop out of, high school. Journal of Educational Psychology, 95(2): 347-356
Lalić-Vučetić, N., Gundogan, D. (2015) Učenje zasnovano na iskustvu: izazov za savremenu školu. u: Lazarević E., Stevanović J., Stanković D. [ur.] Nove uloge za novo doba - prilozi za redefinisanje obrazovne prakse, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 93-112
Lalić-Vučetić, N. (2007) Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Maehr, M.L., Meyer, H.A. (1997) Understanding motivation and schooling: where we've been, where we are, and where we need to go. Educational Psychology Review, 9 (4); 371-409
Niemiec, C.P., Ryan, R.M. (2009) Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2): 133-144
Palekčić, M. (1985) Unutrašnja motivacija i školsko učenje. Sarajevo: Svjetlost
Radulović, L., Mitrović, M. (2011) Zašto su nastavne metode u našim školama nedovoljno raznovrsne?. Nastava i vaspitanje, vol. 60, br. 3, str. 367-377
Rajović, V., Radulović, L. (2007) Kako nastavnici opažaju svoje inicijalno obrazovanje - na koji način su sticali znanja i razvijali kompetencije. Nastava i vaspitanje, vol. 56, br. 4, str. 413-434
Reeve, J., Jang, H. (2006) What Teachers Say and Do to Support Students' Autonomy During a Learning Activity. Journal of Educational Psychology, 98(1): 209
Ryan, M.R., Deci, E.L. (2000) Intrinsic and extrinsic motivation: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1): 54
Ryan, R.M., Powelson, C.L. (1991) Autonomy and relatedness as fundamental to motivation and education. Journal of Experimental Psychology, 60 (1); 49-66
Stančić, M., Jovanović, O., Simić, N. (2013) Perspektive o nastavi budućih nastavnika - u šta veruju, čemu bi težili i šta bi radili u nastavi. Andragoške studije, br. 1, str. 131-146
Suzić, N. (1998) Kako motivisati učenike. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Trebješanin, B. (2009) Motivacija za učenje. Beograd: Učiteljski fakultet
Trebješanin, B.M. (1998) Intrinzička motivacija kao cilj nastavnog procesa. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 30, str. 168-184
Wigfield, A., Eccles, J. (2000) Expectancy - value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25 (1); 68-81
Woolfolk, A.E. (1995) Educational psychology. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
Zimmerman, B.J. (1990) Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, vol. 25, 3-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1601001L
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2016.

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2015)
Učeničke percepcije nastavničkih motivacionih postupaka
Bodroža Bojana, i dr.

Nastava i vaspitanje (2016)
Motivacija učenika u inkluzivnoj nastavi i školski uspeh
Ilić-Stošović Danijela D., i dr.

Nastava i vaspitanje (2015)
Autonomija učenika u razrednom kontekstu - kritička perspektiva teorije samoodređenja
Tadić Aleksandar

prikaži sve [109]