Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2009, br. 11, str. 325-332
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 01/04/2010
Zastupljenost narodne muzike u nastavnim programima predmeta muzička kultura u mlađim razredima osnovne škole
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

Sažetak

Narodna muzika, kao sastavni deo čovekove duhovne kulture, najbolje oslikava mnoge kulturne osobine, a proučavanje muzike jednog naroda nužno je povezano i sa proučavanjem njegovog porekla i načina života kako bi se i sama muzika mogla posmatrati i razumeti na pravi način. U funkciji ostvarivanja ciljeva i zadataka muzičke kulture, tradicionalna narodna muzika u nastavnim programima ima svoje mesto, ali se ne može reći da je uvek na adekvatan i u potpunosti zadovoljavajući način tretirana. Upoznavanje sa narodnom tradicijom našeg naroda jedan je od zadataka koji se najčešće ostvaruje negovanjem i upoznavanjem vokalne narodne tradicije koja ima nezamenljivu ulogu u negovanju nacionalnog identiteta. U ovom radu pratimo prisustvo i značaj tradicionalne narodne muzike u nastavnim programima mlađih razreda osnovne škole u poslednjih 25 godina (od 1984. do 2009. godine).

Ključne reči

Reference

Gajić, S. (1996) Narodna muzika u nastvanim programima predmeta muzička kultura u osnovnoj školi od 1870 do 1995 godine. Nastava i vaspitanje, vol. 45, br. 3, str. 552-569
Golemović, D.O. (1998) Narodna muzika Jugoslavije / Folk music of Yugoslavia. Knjaževac: Nota
Kojov-Bukvić, I. (1989) Metodika nastave muzičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture - od I do IV razreda osnovne škole - priručnik za učitelje i studente Učiteljskog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva