Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:39
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2016, br. 7, str. 363-374
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 14/05/2016
doi: 10.5937/gufv1607363J
Primena problemske nastave u realizaciji sadržaja početne nastave matematike
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

Sažetak

U savremenoj nastavi težište se sa usvajanja gotovih znanja pomera ka procesu sticanja znanja, a jedan od osnovnih zadataka savremene škole jeste osposobljavanje učenika za samostalno učenje i razvoj njihovog stvaralačkog mišljenja. Problemska nastava, kao oblik nastave u kojoj se pred učenika postavlja problem do čijeg se rešenja dolazi reorganizacijom postojećih znanja, u najvećoj meri omogućava ostvarivanje ovakvih ciljeva. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja koje je imalo za cilj ispitivanje mišljenja i stavova učitelja o učestalosti, značaju primene i načinima realizacije problemske nastave na časovima matematike i analiziranje stavova i iskustava učenika o nastavi matematike organizovanoj primenom problemske nastave. Anketirano je 67 učitelja i 94 učenika trećeg razreda osnovnih škola u Vranju. Dobijeni rezultati pokazuju da učitelji i učenici imaju pozitivne stavove o primeni problemske nastave u realizaciji matematičkih sadržaja. Učitelji poznaju značaj i prednosti primene problemske nastave, ali nisu dovoljno upoznati sa osnovnim didaktičko-metodičkim zahtevima koje bi trebalo uvažavati prilikom planiranja, organizacije i realizacije ovog načina rada. Učenicima su časovi organizovani na problemski način interesantni. Većina bi volela da je takav način rada češće zastupljen na časovima matematike i drugih predmeta i smatraju da se znanja na pomenuti način stiču uz maksimalnu aktivnost i da su kvalitetnija.

Ključne reči

Reference

*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1-2
Cekić-Jovanović, O., Golubović-Ilić, I. (2010) Egzemplarna nastava na časovima Sveta oko nas / Prirode i društva. Norma, vol. 15, br. 2, str. 229-242
Cvjetićanin, S., Branković, N., Samardžija, B. (2008) Stavovi učenika četvrtog razreda osnovne škole o samostalnom istraživačkom radu u nastavi poznavanja prirode. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 2, str. 157-164
Đorđević, J. (1981) Savremena nastava, organizacija i oblici. Beograd: Naučna knjiga
Malinović, T., Malinović-Jovanović, N. (2002) Metodika nastave matematike. Vranje: Učiteljski fakultet
Malinović-Jovanović, N., Malinović, T. (2013) Metodika osavremenjene nastave matematike. Vranje: Učiteljski fakultet
Milijević, S. (2003) Interaktivna nastava matematike. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske
Ničković, R. (1971) Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Radivojević, D. (2013) Stavovi i mišljenja prosvjetnih radnika o primjeni obrazovnog računarskog softvera u nastavi prirode i društva. Nova škola, VIII, 11, 141-160
Spajić, N.S. (2005) O nekim pitanjima pripremanja i izvođenja problemske nastave. Pedagoška stvarnost, vol. 51, br. 5-6, str. 430-442
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M. (1998) Vrste nastave. Beograd: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, I - Predmet didaktike