Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Revizor
2001, vol. 4, br. 16, str. 21-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 20/05/2009
Eksterni adresati (korisnici) revizorskih izveštaja
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

*** (1978) FASB, paragraf 31. SAD
Bazerman, M.H., Morgan, K.P., Loewenstein, G.F. (1997) The impossibility of auditor independence. Sloan Manage Rev, Summer, str. 90
Blake, J., Hossain, M. (1996) Readings in international accounting. London, itd: International Thomson Business Press
Dunn, J. (1996) Auditing: Theory and practice. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Radovanović, R. (1997) Uloga Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrednosti u svetu. Knjigovodstvo, br. 2, str. 14
Stevanović, N. (1996) Uloga Komiteta za računovodstvene i standarde revizije u izgradnji računovodstvenog izveštajnog sistema. u: Mesto, uloga i značaj revizije u savremenim uslovima poslovanja, Zbornik radova, Bečići, str. 13
Vasiljević, B.A. (1997) Osnovi finansijskog tržišta. Beograd: Diamond Hard