Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, br. 42, str. 185-195
Uticaj baznih rastvora na zatezne karakteristike staklo-poliester kompozitnih cevi
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

e-adresaslavisa@tmf.bg.ac.rs
Ključne reči: staklo-poliester kompozitne cevi; zatezne osobine; uticaj baza na zatezne osobine; mikromehanička analiza
Sažetak
Konstrukcioni materijali tradicionalno korišćeni u procesnoj opremi su danas uspešno zamenjeni kompozitnim materijalima, tako da su i mnoge cevi izrađene od ovih materijala. Uticaj baznih tečnosti na stanje napona i zatezne čvrstoće u uzdužnom i obimnom pravcu staklo-poliester kompozitnih cevi je tema ovog rada. Cevi su definisane strukture i poznatog procesa proizvodnje. Ove analize su od velikog značaja za korišćenje staklo-poliester cevi u hemijskoj industriji. Zatezne osobine (zatezna čvrstoća i modul elastičnosti) su eksperimentalno ispitivane na isečenim uzorcima; ravni uzorci u udužnom pravcu, a uzorci u obliku prstena u obimnom pravcu. Ispitivanje je prvo izvođeno na uzorcima koji nisu bili izloženi uticaju rastvora baza da bi se došlo do saznanja o prvobitnim zateznim svojstvima ispitivanih kompozitnih materijala. Nakon toga, uzorci su stavljeni u rastvore baza natrijum-hidroksida (jaka baza, pH=14) i amonijum hidroksida (slaba baza, pH=12) 3, 10, 30 i 60 dana na sobnoj temperaturi. Nakon toga su ispitivani na zatezanje prema standardnoj proceduri. Poređenje dobijenih rezultata je izvedeno na osnovu rN vrednosti rastvora i broja dana izlaganja rastvorima baza, a na osnovu originalnih zateznih osobina. Mikromehanička analiza se izvodila u odnosu na fotografije sa skening eloktronskog mikroskopa sa prelomnih površina čime se došlo do podataka o uticaju rastvora baza na strukturu kompozitnih cevi i modele i mehanizme koji su dovodili do promene zateznih svojstava.
Reference
*** (1980) ASTM D 3039 76, Standard test method for tensile properties of fiber-resin com posites. u: Annual Book of ASTM Standards, 36 734-739
Aleong, C., Munro, M. (1991) Evaluation of radial-cut method for determining residual strains in fiber composite rings. Experimental Techniques, 15, 55-58
Bai, J., Seeleuthner, P., Bompard, P. (1997) Mechanical behavior of .+-.55.degree. filament-wound glass-fiber/epoxy-resin tubes: I. Microstructural analyses, mechanical behavior and damage mechanisms of composite tubes under pure tensile loading, pure internal pressure, and combined loading. Composites Science and Technology, 57(2), 141-153
Kawada, H., Srivastava, V.K. (2001) The effect of an acidic stress environment on the stress-intensity factor for GRP laminates. Composites Science and Technology, 61(8), 1109-1114
Mahmoud, M.K., Tantawi, S.H. (2003) Effect of strong acids on mechanical properties of glass/polyester GRP pipe at normal and high temperatures. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 42(4), 677-688
Raghavendra, P., Kamath, M.S., Rao, R.M.V.G.K. (1997) Acid resistance of glass fiber composites with different layup sequencing. Part I - diffusion studies. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 16, 1002-1012
Rousseau, J., Perreux, D., Verdiere, N. (1999) The influence of winding patterns on the damage behavior of filament-wound pipes. Composites Science and Technology, 59(9), 1439-1449
Sindhu, K., Joseph, K., Joseph, J.M., Mathew, T.V. (2007) Degradation studies of coir fiber/polyester and glass fiber/polyester composites under different conditions. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 26(15), 1571-1585
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/APT1142185P
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.