Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, br. 43, str. 189-198
Mehanička svojstava recikliranog staklo-epoksi kompozitnog materijala
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

e-adresajecca_zeleznik@yahoo.com
Sažetak
Primena kompozitnih materijala, zahvaljujući svojim dobrim svojstvima, svakim danom postaje sve veća što nameće pitanje mogućnosti njihovog recikliranja i time produženja njihovog životnog veka. Nakon jedanput korišćenog kompozitnog materijala u određene svrhe vrši se njihovo odlaganje u vidu otpada. Ovakav otpad uglavnom predstavlja sirovinu za proizvodnju iste vrste kompozita postupkom reciklaže, što povećava njihovu primenu. Imajući tu činjenicu u vidu, ovaj rad predstavlja doprinos u području istraživanja mehaničkih svojstava recikliranih kompozitnih materijala. U radu su prikazana zatezna mehanička svojstva staklo-epoksi kompozitniog materijala koji je bio u eksploataciji, postupak njegove reciklaže, kao i zatezna mehanička svojstva staklo-epoksi recikliranog kompozitnog materijala. Poređenjem rezultata se došlo do podataka o ispravnosti postupka reciklaže staklo-epoksi kompozitnog materijala kao i procene o daljoj mogućnosti primene, uzimajući u obzir dobijene vrednosti za zateznu čvrstoću i modul elastičnosti.
Reference
*** (1999) Annual book of ASTM Standards. Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials, Vol.15.03
Flueler, P., Farshad, M. (1995) Arrest of rapid crack propagation in polymer pipes. Materials and Structures, 28(2): 108
Ilić, M., Stevanović, H., Mladenović, A. (2003) Plan upravljanja komunalnim čvrstim otpadom. Beograd: Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, str. 43-46
Ilić, M.R., Miletić, S.R. (1998) Osnovi upravljanja čvrstim otpadom. Beograd: Institut za ispitivanje materijala / IMS
Job, S. (2010) Composite recycling: Summary of recent research and development. Materials KTN Report, September, pp. 26. Available online from www.compositesuk. co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=LXN-MfM0360%3D&tabid=111&mid=550
Jovanović, O. (2004) Monitoring i ublažavanje posledica zagađenosti životne sredine. Beograd: VŠSS Beogradska politehnika, str. 129-143
Krivokuća-Stamenović, M. (1999) Uticaj strukture na statička i dinamička svojstva laminarnih kompozita stakleno vlakno-polimer. Belgrade: Faculty of Technology and Metallurgy, MSc Thesis
Lubin, G. (1982) Handbook of composites. New York: Van Nostrand, pp. 328-375
Perović, G., Tanasković, M. (1999) Mogućnosti primene savremenog pristupa upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u našoj zemlji. u: Međunarodna konferencija otpadne vode i komunalni čvrsti otpad i opasan otpad Budva, 20-22. Septembar, Zbornik radova, Beograd: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, pp. 367-372
Pickering, S.J. (2010) Thermal methods for recycling waste composites: Management, recycling and reuse of waste composites. Cambridge, UK: WP and CRC Press, pp. 65-101
Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. (1993) Integrated solid waste management: Engineering principles and management issues. New York, itd: McGraw-Hill
Yang, Y., Boom, R., Irion, B., van Heerden, D.J., Kuiper, P., de Wit, H. (2011) Recycling of composite materials. Chem. Eng. Process, doi: 10.1016/j.cep.2011.09.007
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/APT1243189P
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.