Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, br. 163, str. 176-192
Grafiti kao izraz bunta
Univerzitet Sinergija, Fakultet dramskih i filmskih umjetnosti, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: grafiti; komunikacija; umetnost ulice; umetnost i demokratija; tumačenje dela
Sažetak
Činjenica da su podeljena mišljenja oko toga da li grafite treba prihvatiti kao savremeni umetnički izraz, ili smatrati njihovo prisustvo u javnim prostorima činom vandalizma, ukazuje na strah od nemogućnosti uspostavljanja kontrole nad porukama koje njihovi autori šalju. Bez obzira na to da li su u pisanoj ili likovnoj formi, da li predstavljaju poruku socijalne kritike ili samo ime grafitera, poruke grafita nude jedinstveno značenje. Prateći trag grafita Mačke širokog osmeha, čija je pojava preplavila Pariz tokom društvenih promena početkom ovog veka, francuski reditelj Kris Marker promišlja proteste na ulicama Pariza pronalazeći potvrdu slogana iz 1968. da poezija nastaje na ulici. Nastali kao umetnost potrebe, kao jezik onih kojima su bili uskraćeni drugi, konvencionalniji, vidovi izražavanja, grafiti utiču na kolektivno ponašanje ljudi, izvrću njihovu percepciju stvarnosti i upućuju na Nov način razmišljanja, poput savesti društva koje je počelo da zaboravlja važne aspekte života. Shvatajući ih kao sredstvo komunikacije, rad se bavi ovim fenomenom analizirajući ga kroz segmente koje svaki čin komunikacije podrazumeva.
Reference
Banksy (2006) Wall and piece. London: Random House UK
Bennetts, L. (1982) Celebrities join mayor in new battle against graffiti writers. April 30th, October 2018., https://www.nytimes.com/1982/04/30/nyregion/celebrities-join-mayor-in-new-battle-against-graffiti-writers.html
Cavan, S. (1995) The great graffiti wars of the late 20th century. October 2018., https://www.graffiti.org/faq/greatgraffitiwars.html
Cooper, M., Chalfant, H. (1996) Subway art. New York: Henry Holt & Company
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Eko, U. (2004) Kod. Beograd: Narodna knjiga
Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Janićijević, J. (2000) Komunikacija i kultura: sa uvodom u semiotička istraživanja. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kresvel, T. (2002) Diskurs noći proizvodnja-potrošnja značenja na ulici. u: Fajf N. [ur.] Prizori ulice: Planiranje, identitet i kontrola u javnom prostoru, Beograd: Klio, str: 369--384
Lajak, P. (2000) Šalon na ulici. u: Dragićević-Šešić M., Šentevska I. [ur.] Urbani spektakl, Beograd: Clio, str. 73-98
Marker, C. (2004) Chats perches (International title: The case of the grinning cat) [Motion picture]. France: LesFilms du Jeudi
Petrović, S. (1996) Teorijsko-metodološke pretpostavke projekta - problemi recepcije umetnosti. u: Petrović S. [ur.] Recepcija umetnosti: istraživanje tipova ukusa beogradskih studenata, Beograd: Filološki fakultet, str. 7-37
Radošević, Lj. (2006) Istorijsko-teorijska rasprava o pojavi i razvoju grafita u Beogradu od 1996. do 2005. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, diplomski rad
Silver, T. (1983) Style wars [Motion picture]. USA: Public Art Films
Zask, Ž. (2004) Umetnost i demokratija. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1963176D
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.