Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, br. 135, str. 87-101
Konstrukcija znanje o/i umetnosti u doba digitalnih medija
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Ključne reči: znanje; konstrukt/kôd; hipertekst; telo; retorika; događaj
Sažetak
Groznica digitalizacije donela je sa sobom hipertekst kao kompjuterski generisan tekst. Proširenje pojma hiperteksta dovodi nas do mogućnosti nove interpretacije, ne samo umetničke prakse, već paralelno sa njom teorije i politike te prakse. Kada je znak (ikonički, indeksni, simbolički) postao 'temelj' mišljenja, došlo je do promene statusa znanja. Na primeru umetničke prakse to se vidi kroz rekonstrukciju/ destrukciju/ dekonstrukciju dela u tekst, a teksta u hipertekst. Retoričke figure hiperteksta ostvaruju novu hermeneutiku kôda. Kôd, kao način povezivanja leksija (jedinica čitanja) prošlih tragova arhiva, baze podataka, celokupnu Gutenbergovu galaksiju prevodi u Hipertekstualnu galaksiju. Događaj remedijalizacije ili digitalni Makluan nas podsećaju da je stvaralačka praksa uvek bila naglašen (hiper) proces virtuelizacije i stvaranja umetničkog kao medijskog/diskurzivnog konstrukta. Hipertekst tako postaje široka platforma za čitanje/pisanje kako u nauci, obrazovanju, tako i u književnosti, filmu, likovnim umetnostima, pozorištu, modi, ishrani, muzici, fotografiji. Umetničko delo/ tekst/hipertekst, može da se posmatra i kao paradigma u konstrukciji znanja.
Reference
Atali, Ž. (2007) Buka - ogled o političkoj ekonomiji muzike. Beograd: Biblioteka XX vek
Badiou, A. (2001) Manifest za filozofiju. Zagreb: Jesenski i Turk
Barthes, R. (1988) The old rhetoric: An aide-memoire. u: The Semiotic Challenge, Oxford
Barthes, R. (1974) S/Z. New York: Hill and Wang
Ber, V. (2001) Uvod u socijalni konstrukcionizam. Beograd: Zepter Book World
Eko, U. (2004) Kod. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Granić, J. (2006) Jezik i mediji - jedan jezik: Više svjetova. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
Hansen, M.B.N. (2004) New philosophy for new media. Cambridge, Mass: MIT Press
Hubig, C. (2006) Die Kunst des Möglichen I. Bielefeld
Landow, P.G. (1994) Hyper/Text/Theory. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press
Lunenfeld, P. (2000) Snap to grid. Cambridge - Massachusetts - London: MIT Press
Milić, N. (2007) Od znaka do smisla. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije
Preziosi, D. (1998) The art of art history - a critical anthology. Oxford: Oxford University Press
Rolan, B. (1975) Zadovoljstvo u tekstu. Niš: Gradina
Stojnov, D.B. (2001) Konstruktivistički pogled na svet - predstavljanje jedne paradigme. Psihologija, vol. 34, br. 1-2, str. 9-48
Šuvaković, M. (2006) Diskurzivna analiza. Beograd: Univerzitet umetnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1235087R
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.

Povezani članci