Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2008, br. 9, str. 115-126
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/12/2008
Jezik, govor i razvoj govora dece
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149054: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika u skladu sa evropskom orijentacijom

Sažetak

Da bi se jasnije sagledala uloga metodike razvoja govora kod dece, nužno je razgraničiti osnovne pojmove jezik i govor. Pod jezikom podrazumevamo, u sosirovskom smislu, celovit i apstraktan simbolički sistem koji služi za sporazumevanje među predstavnicima jedne jezičke zajednice. Govor je jezik u akciji, jezik u primeni. To je konkretna govorna aktivnost koja se odvija po zakonima apstraktnog jezičkog sistema. U tom smislu važno je shvatiti da čovek kao društveno i stvaralačko biće može da nauči jezik i da 'proizvodi' bezbroj neponovljivih rečenica. Pošto je stvaralaštvo bitno svojstvo čovekovo, pa i svojstvo deteta, onda metodika razvoja govora dece treba da se zasniva na stalnoj, raznovrsnoj i dobro osmišljenoj govornoj aktivnosti. Učenje gramatike kao apstraktnog jezičkog sistema počinje tek u trećem razredu osnovne škole. Po tome se metodika nastave srpskog jezika bitno razlikuje od metodike razvoja govora dece.

Ključne reči

Reference

*** (1967) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska
Belić, A. (1958) O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku - lingvistička ispitivanja. Beograd: Nolit
Bugarski, R.D. (1975) Popularni sudovi o jeziku Lingvistika o čoveku. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Čomski, N. (1972) Gramatika i um. Beograd: Nolit
de Sosir, F. (1969) Opšta lingvistika. Beograd: Nolit
Ivić, M. (1996) Pravci u lingvistici. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Kristal, D. (1999) Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Beograd: Nolit
Matić, R. (1986) Metodika razvoja govora dece. Beograd: Nova Prosveta
Nikolić, M., ur. (2007) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Radovanović, M. (1979) Sociolingvistika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Trebješanin, Ž.M. (2000) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture