Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2007, br. 8, str. 123-136
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 16/09/2008
Učitelj i školska diferencijalna gramatika - na primerima iz govora srbijanskog Polimlja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149054: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika u skladu sa evropskom orijentacijom

Sažetak

U radu se govori o odnosu učitelja prema zavičajnom govoru učenika Zapisujući i sistematizujući dijalektalne odlike govora svojih učenika učitelj treba da napiše tzv. školsku diferencijalnu gramatiku. U njoj treba da budu popisane, sistematizovane i objašnjene sve govorne karakteristike učenika koje se razlikuju od standardnog književnog jezika (razlikovna diferencijalna gramatika). Na osnovu toga učitelj treba da priprema pogodan didaktički materijal i organizuje posebne govorne i pismene vežbe koje će učenicima pomoći da savladaju književni jezik.

Ključne reči

učitelj; učenici; diferencijalna gramatika; dijalekat; narečje; govor

Reference

Bašić, H. (1987) Može li biti što bit' ne može. u: Lirske narodne pjesme iz Sandžaka, Pljevlja: Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost
Cvijetić, R.M. (2000) Rečnici u nastavi srpskog jezika i književnosti. Užice: Učiteljski fakultet
Cvijetić, R.M. (1970) Jedna česta jezička greška. Prosvjetni rad, Titograd, 1-2, str. 7
Cvijetić, R.M. (1984) O poreklu imena Priboj. Užički zbornik, br. 13, str. 419-422
Čomski, N. (1972) Gramatika i um. Beograd: Nolit
Đurović, R. (1980) Refleksi jata u okolini Priboja. Srpski dijalektološki zbornik, knj. XXVI, 235-317+2 karte
Ivić, P. (1971) Srpski narod i njegov jezik. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Komarčić, L. (1970) Izabrana dela. Priboj: Opštinska zajednica obrazovanja, 1-4
Molović, J. (1973) Beleške o užičkom govoru. Užički zbornik, Titovo Užice, 2, str. 285-306
Nikolić, M. (1981) Govor srbijanskog Polimlja. Srpski dijalektološki zbornik, XXXVII, str. 3-548
Nikolić, V. (2001) Moravički i gornjostudenički govori. Beograd: Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika, serija IV, br. 3
Nikolić, V. Uloga jezičkog osećanja i jezičke sredine u poimanju strukture jezika i metajezika gramatike. Školski čas, Beograd, 1-2
Pavlović, M. (1973) Uvod u nauku o jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Peco, A. (1973) Neke specifičnosti govora Vukosavljevićevog zavičaja. u: Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Prijepolje, I, str. 77
Peco, A. (1981) Prilozi govoru prijepoljskog kraja. u: Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Prijepolje, VIII, str. 239-262
Peco, A. (1981) Neka zapažanja o jeziku dviju narodnih pjesama. u: Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Prijepolje, IX, str. 101-115
Peruško, T. (1965) Materinski jezik u obaveznoj školi. Zagreb: Pedagoško-književni zbor, str. 264-266
Pravopisna komisija (1960) Pravopis srpskohrvatskoga književnog jezika - sa pravopisnim rečnikom. Novi Sad: Matica srpska
Stevanović, M. (1964) Savremeni srpskohrvatski jezik - gramatički sistemi i književnojezička norma. Beograd: Naučno delo, I
Subotić, V., ur. (1995) Kazivanja Borisavljevića. Nova Varoš
Težak, S. (1980) Gramatika u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga
Vitošević, D. (1983) Ja mislim drukčije. Beograd: Narodna knjiga
Vukosavljević, S.V. (1962) Pisma sa sela. Beograd: Savremena škola