Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Teme
2011, vol. 35, br. 4, str. 1323-1352
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 07/02/2012
Vulgarizacija tradicije popularne muzike u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: bonicult@filfak.ni.ac.rs

Projekat

Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Sažetak

Pod vulgarizacijom tradicije u ovom članku podrazumeva se prekrajanje, lažno prikazivanje i podešavanje tradicije prema interesima nekih pojedinaca ili grupa na vlasti. Autor stavlja pod sociološku lupu popularnu muziku u Srbiji (džez, pop, rok) pokušavajući da objasni i obrazloži tezu po kojoj popularna kultura i muzika imaju validno istorijsko utemeljenje u društvenom životu Srbije. Po njegovom mišljenju, ova vrsta tradicije gura se 'pod tepih', dok se celokupna muzička tradicija Srbije neopravdano smešta isključivo u područje narodne muzike izvorne i novokomponovane. U članku se govori o 'iskušenjima' pred kojima se nalazi naša muzička tradicija i ukazuje se na razliku između pojmova nacionalne i kulturne tradicije. Autor pri tom vrši komparativnu analizu džeza, roka i popa u Srbiji, s jedne strane, i novokomponovane narodne muzike i turbofolka, s druge. Pored narodne muzike, u Srbiji je tradicionalna muzika i ona koja se naziva popularnom, s obzirom na to da se ona na ovom području aktivno praktikuje više decenija unazad. Popularna muzika, pre svega džez i rokenrol, je istinska spona sa modernim svetskim muzičkim trendovima i savršeno se uklapa u koncept evropeizacije srpskog društva.

Ključne reči

kulturna tradicija; popularna kultura; novokomponovana narodna muzika; fluidna modernost; identiteti

Reference

Bauman, Z. (2009) Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing
Bernsdorf, W., ur. (1972) Wörterbuch der Soziologie 3: Taschenbuchausgabe. Frankfurt: Fischer
Blam, M. (2011) Jazz u Srbiji 1927-1944. Beograd: Stubovi kulture
Božilović, N. (2004) Rok kultura. Niš: Studentski kulturni centar
Božilović, N. (2010) Tradicija i modernizacija - evropske perspektive kulture na Balkanu. Sociologija, vol. 52, br. 2, str. 113-126
Dragićević-Šešić, M.D. (1994) Neofolk kultura - publika i njene zvezde. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Džouns, L. (2008) Narod bluza - crnačka muzika u beloj Americi. Beograd: Utopija
Đurković, M. (2004) Ideološki i politički sukobi oko popularne muzike u Srbiji. Filozofija i društvo, br. 25, str. 271-284
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Frit, S. (1987) Sociologija roka. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: 'Filip Višnjić'
Gidens, E. (2005) Odbegli svet. Beograd: Stubovi kulture
Gordi, E. (2001) Kultura vlasti u Srbiji - nacionalizam i razaranje alternativa / Culture of power in Serbia: Nationalism and the destruction of alternatives. Beograd: Samizdat B92
Hobsbom, E., Rejndžer, T., ur. (2002) Izmišljanje tradicije. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Kundera, M. (1990) Nepodnošljiva lakoća postojanja. Sarajevo: Veselin Masleša
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Ober, L. (2007) Muzika drugih - novi izazovi etnomuzikologije. Beograd: XX vek
Perasović, B. (2001) Urbana plemena. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Perković, A. (2011) Sedma republika - pop kultura u Yu raspadu. Beograd: Službeni glasnik
Simić, V.B. (2011) Sentimentalno putovanje. Beograd: Clio
Stevanović, V. (2010) Dnevnik samoće (Izbor fragmenata 1988-1993). Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, D. (2000) Nekoliko osobina procesa modernizacije u Srbiji početkom 20. veka. u: Fleck Hans-Georg, Igor Graovac [ur.] Dijalog povjesničara/istoričara 2, Zagreb: CPI