Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:2
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 1 from 1  
Back back to result list
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2011, iss. 13, pp. 89-96
article language: Serbian
document type: Review Paper

Nastanak i razvoj estetskog vaspitanja kao osnovnog mehanizma estetske kulture
(The title is not available in English)
University of Kragujevac, Teacher Training Faculty

Project

Teaching and Learning: Problems, Goals and Prospects (MESTD - 179026)

Abstract

(not available in English)
U radu je dat kratak istorijski osvrt na nastanak i razvoj estetskog vaspitanja posmatran kroz razvoj društvenih formacija, u okviru kojih je, u većoj ili manjoj meri, konstantno prisutna potreba za ostvarivanjem estetskog vaspitanja, uvek usmerena ka zadovoljavanju osnovnih ciljeva pojedinih društvenih formacija. Daljom teorijskom analizom obuhvatili smo i savremeno društvo u kojem se menja stav prema estetskom vaspitanju kao osnovnoj komponenti estetske kulture. Pojačana zainteresovanost za estetskom kulturom u svim oblastima života i rada čoveka, vidljiva je kroz zahteve koje postavljaju različite društvene delatnosti i profesije zasnovane na estetskom ukusu, kreativnosti, inventivnosti i drugim estetskim sposobnostima važnim za podsticanje i razvijanje estetske kulture.

Keywords

References

Bakić, V. (1897) Opšta pedagogika. Beograd: Učiteljsko udruženje
Bodroški-Spariosu, B. (2009) Herbartova koncepcija vaspitanja - značaj i aktuelnost osnovnih postavki. Pedagogija, vol. 64, br. 1, str. 5-22
Gajić, O.D. (1999) Umetnost - moja izabrana stvarnost. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Gilbert, K.E., Kun, H. (1969) Istorija estetike. Beograd: Kultura
Grandić, R. (2001) Prilozi estetskom vaspitanju. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Grandić, R. (2004) Uvod u pedagogiju. Novi Sad: autor
Joksimović, A. (2009) Estetsko vaspitanje - njegova priroda, uloga u razvoju ličnosti i mjesto u obaveznom školovanju. in: Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore
Mitrović, D. (1969) Savremeni problemi estetskog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pejhelj, V.A. (1934) Opšta pedagogika (elementarni kurs). Kragujevac: Šumadija
Potkonjak, N.M. (2003) XX vek - ni 'vek deteta' ni vek pedagogije - ima nade--- XXI vek. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Vujisić-Živković, N. (2006) Disciplina pitanja Vićentija Rakića. Pedagogija, vol. 61, br. 4, str. 543-550
Žlebnik, L. (1962) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja. Beograd: Naučna knjiga