Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23
članak: 2 od 37  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2016, vol. 68, br. 7, str. 129-163
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1607129M


Analitički model otkrivanja obmana u obaveštajnom ciklusu
Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Sažetak

Obmane počivaju na psihologiji, pa posebna pažnja treba da se posveti izboru analitičara koji će razmišljati kritički i kreativno kako bi ih detektovali, primenjujući neku od metoda koje su već razvijene. Međutim, problem je u činjenici da se postojeće tehnike za otkrivanje obmana fokusiraju na analizu izvora, prikuplja ča i podataka, pa ako se posumnja u verodostojnost kreće se u proces preispitivanja na čina i uslova na koji je on prikupljen radi utvrđivanja eventualne obmane. Postavlja se pitanje kako detektovati obmane u drugim fazama obaveštajnog ciklusa i kako urediti funkcionisanje obaveštajnog ciklusa da kao celina bude otporniji na obmane. Svaka faza (usmeravanje, prikupljanje, obrada i dostavljanje) može biti kompromitovana nekom od mera obmane. Gde će obmane biti ubačene u sistem zavisi od njegove slabosti. Velika pažnja posvećuje se analizi li čnosti koje vode određ ene faze ciklusa, ali i tehničkim sredstvima koje je takođe lako obmanuti. U toku istraživanja pojavio se i problem preispitivanja potrebe postojanja obaveštajnog ciklusa u klasičnoj formi, kao i različiti teorijski pristupi o broju faza u obaveštajnom ciklusu.

Ključne reči

obaveštajni ciklus; obmane; otkrivanje obmana

Reference

*** (2007) FM 3-05.301 psychological operations process: Tactics, techniques and procedures. Headquarters, Department of the Army
*** (2012) Collins English dictionary: Complete & unabridged. Digital Edition
Clark, R. (2013) Intelligence Analysis. Thousand Oaks, CA: CQ Press
Daniel, D., Herbig, K. (1981) Strategic military deception. New York: Pargamon Press
Frini, A., Boury-Brisset, A. (2011) An intelligence process model based on a collaborative approach. u: Defence Research and Development Canada 6thICCRTS, June 2011
Hemett, M., Waltz, E. (2007) Principles of Counterdeception. Norwood, MA: Artech House
Hendel, M. (1989) War, strategy and intelligence. London, UK: Frank Cass and Co. Ltd
Henderson, S. (2011) Deception. Oberameragau, Predavanje u NATO školi, novembar
Hulnick, A. (2007) What's wrong with the intelligence cycle. u: Johnson Loch [ur.] Strategic Intelligence, Vol. 1
Joint Doctrine and Concepts Centre Deception and PSYOPS. UK JWP 3-80.1:
Lakhani, D. (2005) Persuasion-The Art of Getting What You Want. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
Lowenthal, M.M. (2009) Intelligence from secrets to policy. CQ Quarterly, Fourth Edition, p. 364
Mathtech Research Program (1980) Deception maxim fact and folklore. CIA Office of Research and Development
Mecdonald, S. (2007) Propaganda and information warfare in 21 century: Altered images and deception operations. New York: Routledge
NATO Standardization Agency (NSA) AAP-6 (2006) NATO glossary of terms and definitions. (English and French)
Poul, R., Elder, L. (2000) The Miniature Guide to Critical Thinking, Concepts and Tools. u: 28.Th Annual International Conference on Critical thinking
Rot, N. (2010) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za udžbenike
Treverton, G.F. (2001) Reshaping National Intelligence for an Age of Information. Cambridge: Cambridge University Press, :
Uprava za OIP GŠ VS J-2 (2012) Obaveštajna doktrina. Beograd: Medija centar Odbrana, JP 3-13.4 Military Deception, Joint Chief of Staff. 2012
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Waltz, E. (1998) Information Warfare principles and operations. Norwood: Artech House INC