Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 5 od 39  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-2, str. 125-137
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/10/2016
doi: 10.5937/zrffp46-10847
Creative Commons License 4.0
Biološka uslovljenost rodne socijalizacije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za sociologiju

e-adresa: redzichfilfak@gmail.com

Sažetak

Autorka postavlja pitanje da li su razlike u polnoj socijalizaciji devojčica i dečaka polno uslovljene, odnosno na koji način su polno uslovljene. Štaviše, pita se postoje li razlike u tom procesu koje su posledica osobina prirođenih muškom i ženskom biću: postoje li, osim društvenih, biološke determinante koje bi dale različit proizvod polne socijalizacije za decu različitog pola? U potrazi za odgovorima ispituje naučne činjenice i elemente teorija koji bi mogli da idu u korist ovoj tezi, ali i eventualnu društvenu uslovljenost tih činjenica. Polna socijalizacija jeste determinisana polom deteta, ali ne biološkim karaktiristikama pola, već polom kao kategorijom na kojoj se izgrađuje rodni/polni identitet - različitim odnošenjem društvenog okruženja prema datim polnim karakteristikama i različitim značenjima koja im se pripisuju.

Ključne reči

polna/rodna socijalizacija; biologija; rod; identitet; socijalizacija

Reference

*** (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike
Benedikt, R. (1976) Obrasci kulture. Beograd: Prosveta
Bovoar, S. (1982) Drugi pol. Beograd: BIGZ
Brković, A.D. (2000) Razvojna psihologija. Užice: Učiteljski fakultet
Buloh, V. (2004) Seksualni stavovi. Beograd: Fabrika knjiga
Chodorow, N. (1974) Family structure and feminine personality. u: Zimbalist Rosaldo Michelle, Lamphere Louise [ur.] Women, Culture and Society, Stanford: University Press, pp. 43-66
Džonson, M.M. (1990) Očevi, majke i usvajanje uloge vezane za pol. u: Ivić Ivan, Havelka Nenad [ur.] Proces socijalizacije kod dece - izabrani radovi, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 99-123
Erikson, E.H. (1976) Omladina, kriza, identifikacija. Titograd: Pobjeda
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Goffman, E. (1979) Gender advertisements. New York: Harper & Row Publishers
Golubović, Z. (1999) Ja i drugi antropolološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Republika
Hauzen, K. (1988) Polarizacija polnih karaktera. u: Milić Anđelka [ur.] Rađanje moderne porodice, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 212-233
Jovanović, B. (2001) Tajanstveno jedinstvo muškarca i žene. u: Jovanović Bojan [ur.] Muškarac i žena, Beograd: Gutenbergova galaksija, str. 5-19
Kuburić, Z. (1996) Religija, porodica i mladi. Beograd: Tehnološki institut za obrazovanje, informacije i statistiku
Mead, M. (1968) Spol i temperament u tri primitivna društva. Zagreb: Naprijed
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Mršević, Z., i dr. (1999) Rečnik osnovnih feminističkih pojmova. Beograd: Žarko Albulj
Opačić, G.Đ. (1995) Ličnost u socijalnom ogledalu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Rot, N. (1973) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Smiljanić-Čolanović, V. (1985) Razvoj polnog identiteta. Psihologija, vol. 18, br. 3-4, str. 3-18
Todorović, M.V. (2013) Kompleks muškosti - od realne diskriminacije do nesvesne realizacije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-2, str. 197-212
Trebješanin, Ž. (1985) Predstava žene u srpskim narodnim poslovicama. Psihologija, god. XVIII, br. 3/4, str. 85-103
Vajninger, O. (1938) Pol i karakter. Beograd: Narodna knjiga, prevela s nemačkog Irma Šosberger