Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 37  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2013, vol. 42, br. 2, str. 16-22
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak

Moderna medicinska etika
aLekarska komora Srbije, Beograd
bSrpsko lekarsko društvo, Beograd
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet, Pančevo
dVojnomedicinska akademija
eUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
fUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Sažetak

Hipokratova zakletva, milenijumsko uporište lekarske etike, imala je mnoge interpretacije i iskušenja na svom putu do savremene medicinske etike i etičkih kodeksa. Hipokratovo učenje se kroz istoriju menjalo u skladu s aktuelnim socijalnim, religijskim i političkim vrednostima i zahtevima. Najvažniji razlozi za novi pristup u novoj medicinskoj etici leže u etičkim teorijama: utilitarizmu (korisnosti i blagostanju), deontologiji (dužnostima i ponašanju), moralnim dužnostima lekara i svih zdravstvenih radnika i etici vrlina (postavljenih od Hipokrata). Pri svemu ovome, treba imati na umu teorijske i praktične vrednosti koje su najrelevantnije za svaki pojedinačni slučaj. Danas postoji mnogo građanskih teorija koje imaju potencijala da izrastuu bioetičke teorije, kao što su feministički pokretu bioetici, marksizam, libertinizam (učenje o slobodi) i druge teološke teorije. Međutim, nijedna od njih nije se nametnula sa praktičnog aspekta, sposobna da rešava etičke dileme i probleme koje su izrodile moderna medicina i tehnologija. U sličnom trendu razvoja medicinske etike, početkom novog milenijuma, Hipokratova zakletva biva dopunjena Ženevskom deklaracijom, a u Engleskoj, Generalni medicinski odbor daje jasan i moderan vodič Hipokratove zakletve u smislu doktorovih prava i obaveza, kao i etički kodeks u vidu vodiča dobre medicinske prakse (General Medical Council, 2006). Profesionalna medicinska etika najzad je istisnula Hipokratovu etiku. Ono što ohrabrujeje snažanrazvoj etičkih kodeksa u modernoj medicini i zdravstvu u mnogim zemljama, uključujući i Srbiju.

Ključne reči

Moderna medicinska etika

Reference

Bogunović, N., i dr. (2012) Izvori dugovečnosti. Beograd: Heleta
Cvetković, V.N. (2009) Sociologija - (osnovni problemi, pojmovi, pristupi). Beograd: Fakultet bezbednosti
Hezvud, A. (2007) Političke ideologije. Krojdan
Jakovljević, Đ. (1998) Zdravlje i ekonomski razvoj. Beograd: Univerzitet za mir UN
Janjić, M., Timotić, B., Milić, Č. (1998) Socijalna medicina. Kragujevac: Medicinski fakultet
Katić, R.V. (1990) Srpska srednjovekovna medicina. Gornji Milanovac: Dečje novine
Kitto, H.D.F. (1963) Grci. Novi Sad: Matica Srpska
Rot, N. (1969) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Stanojević, V. (1962) Istorija medicine. Beograd: Medicinska knjiga
Šeparović, Z. (1985) Granice rizika - etičkopravni pristupi medicini. Zagreb: Pravni fakultet
Urošević, P. (2009) Od Hipokratove etike do moderne medicine. Melburn: WALS
Vujaklija, M. (1975) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta