Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 39  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2012, br. 14, str. 33-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Vaspitni efekti demokratizacije i individualizacije nastave
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

Sažetak

U radu su prikazani rezultati individualizacije i demokratizacije nastave preko modela responsibilnog vaspitno-obrazovnog rada i interaktivne nastave različitih nivoa složenosti. Efikasnost navedenih modela nastavnog rada sagledana je na osnovu odgovornosti učenika i motivacije za školsko postignuće. Navedene osobine ličnosti učenika označene su ko vaspitni efekti nastave. Ovakav istraživački pristup uslovio je primenu eksperimenta sa paralelnim grupama. U istraživanju je učestvovalo 333 učenika koji su bili ujednačeni po navedenim statističkim obeležjima. Nakon jednogodišnje eksperimentalne provere rezultati istraživanja su pokazali da su učenici eksperimentalnih grupa postigli značajno bolje rezultate na skali odgovornosti i testu motivacije za školsko postignuće.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja. Službeni glasnik PC - Prosvetni glasnik, 72
Brković, A.D. (1998) Nastava - učenik - razvoj. Užice: Učiteljski fakultet
Ilić, M. (2000) Responsibilna nastava. Banja Luka: Univerzitet
Ilić, M. (1999) Interaktivna nastava različitih nivoa složenosti. u: Suzić N. [ur.] Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete Republike Srpske
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja - nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Jovanović, B. (1998) Škola i vaspitanje. Jagodina: Učiteljski fakultet
Krulj, R.S., Stojanović, S., Krulj-Drašković, J. (2010) Osnovni pedagogije - sa primenjenom didaktikom. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Nikolić, R. (2004) Mogućnosti savremene škole u razvijanju komunikativnih sposobnosti učenika. u: Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi, zbornik radova, Jagodina: Učiteljski fakultet
Rassel, I. (1989) Motivacija školskog postignuća: Mjerenje i validacija. Pedagogija, 1, 66-69
Rot, N. (1967) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Stojanović, S. (2009) Tandemska interakcija učenika u realizaciji diferenciranih zadataka nastave. u: Ilić M. [ur.] Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju u i vaspitanju: Prvi kongres pedagoga Republike Srpske održan. juna, 25-27
Stojanović, S. (2011) Pitanje demokratizacije i individualizacije nastavnog procesa u teoriji i praksi antičkog vaspitanja. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, (2): 75-83