Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 35  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2016, vol. 10, br. 1, str. 5-12
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 03/02/2016
doi: 10.5937/timsact10-7848
Creative Commons License 4.0
Sećanje kao faktor oblikovanja želja turista
Visoka škola akademskih studija 'Dositej', Beograd

e-adresa: sasadjordjevic70@hotmail.rs

Sažetak

U turističkoj praksi i teoriji velika pažnja se posvećuje turističkim događajima i doživljajima, kao centralnom elementu turističkog iskustva. Pri tome, za turiste u turističkom ciklusu važan je ne samo broj turističkih atrakcija, događaja i doživljaja, nego i intenzitet njihovog doživljavanja. Upečatljivi doživljaji urezuju se duboko u svest i osećanja turista i tako postaju nezaboravni. Sećanje se pojavljuje kao komplementarna kategorija tih doživljaja, kao druga strana turističkog iskustva, i kao važan elemenat koji vrši manji ili veći uticaj na oblikovanje i karakter interesovanja, potreba i želja turista, što potvrđuju i rezultati empirijskog istraživanja koji su analizirani u ovom radu.

Ključne reči

sećanje; doživljaj; turistički ciklus; turističko iskustvo; turistička animacija

Reference

Barker, C., Galasinski, D. (2001) Cultural studies and discourse analysis: A dialogue on language and identity. London: Sage publication
Blanchot, M. (1996) Les intellectuels en question: Ébauche d'une réflexion. Fourbis
Buttle, F. (1993) Hotel and food service marketing: A managerial approach. London: Cassell
Cooper, C., Hall, M.C. (2008) Contemporary Tourism-an international approach. Routledge: Butterworth-Heinemann
Čomić, Đ. (2009) Sećanje kao cilj i posledica putovanja. Hotellink, 10(207-213); 13-14
Čomić, Đ. (1990) Psihologija turizma. Beograd: Turistička štampa
Đorđević, S. (2010) Uloga doživljaja u turizmu. Hotellink, 11(15-16); 115-120
Đorđević, S., Tomka, D. (2011) Koncept lanca animacije u turizmu. TIMS. Acta, 5(2); 70-79
Đorđević, S. (2014) Kulturni turizam - ključni oblik savremenog turizma. Hotellink, 15(23-24); 157-165
Đorđević, S. (2012) Post-faza turističkog putovanja u kontekstu komunikacije i animacije turista. Hotellink, 13(19-20); 146-153
Đorđević, S. (2013) Figurativnost ličnosti turista i turističkih putovanja. TIMS. Acta, vol. 7, br. 1, str. 21-29
Graburn, H.H. (1983) The Anthropology of Tourism. Annals of Tourism Research, 10 (1): 9-33
Graburn, N. (1979) Tourism the scared journey. u: Hosts and Guests, Philadelphia: University of Pennsylvania
Grelan, H. (2007) Filozofija osećanja. Beograd: Geopoetika
Hamilton-Smith, E. (1987) Four kinds of tourism?. Annals of Tourism Research, 14(3): 332-344
Herbert, D. (2001) Literary places, tourism and the heritage experience. Annals of Tourism Research, 28(2): 312
Kalmić, L. (2010) Tipologije i kriterijumi za konstrukciju eksplikativnih modela u turističkoj geografiji. Turističko poslovanje, 157-167; 6
Krippendorf, J. (1986) Putujuće čovječanstvo. Zagreb: SNL
Larsen, S. (2007) Aspects of a Psychology of the Tourist Experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1): 7-18
Mcintyre, N. (1989) The personal meaning of participation: Enduring involvement. Journal of leisure research, 21(2); 167-179
Mulvey, L. (1986) On visual and other pleasures. London: Palgrave publishing
Nosak, T., Zubanov, V. (2013) Harmonizacija poslovnih i privatnih ciljeva zaposlenih. TIMS. Acta, vol. 7, br. 2, str. 77-85
Pine, J. (2004) The authentic experience, travel, and tourism research association. u: Conference, Montreal, Canada, 19 June, Conference. Montreal, Canada 19 June
Scarles, C. (2009) Becoming tourist: renegotiating the visual in the tourist experience. Environment and Planning D: Society and Space, 27(3): 465-488
Suvantola, J. (2002) Tourist's experience of place: New directions in tourism analysis. Ashgate publishing ltd
Štetić, S. (2002) Nove tendencije svetskih turističkih kretanja. Turizam, 6, 7-8
Trauer, B., Ryan, C. (2005) Destination image, romance and place experience-an application of intimacy theory in tourism. Tourism Management, 26(4): 481-491
Tung, V.W.S., Ritchie, J.R. B. (2011) Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of Tourism Research, 38(4): 1367-1386
Tussyadiah, I.P., Fesenmaier, D.R. (2009) Mediating Tourist Experiences. Annals of Tourism Research, 36(1): 24-40
Uriely, N. (2005) The tourist experience. Annals of Tourism Research, 32(1): 199-216
Urry, J. (2002) The tourist gaze. Thousand Oaks, itd: Sage Publications
Wang, N. (2000) Tourism and modernity: A sociological analysis. Oxford: Pergamon press
Wang, N. (1999) Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism Research, 26(2): 349-370
Zvonarević, M. (1981) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga