Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 35  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2011, vol. 58, br. 4, str. 563-576
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Anatomizovanje turističke tražnje u svetlu zakonitosti, fenomena i paradoksa u potrošnji
aEkonomski institut, Beograd
bMinistarstvo trgovine, Republika Srpska
cVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresa: kelovic1967@yahoo.com

Projekat

Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište - Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije (MPNTR - 46001)
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)

Sažetak

Sinteza različitih relevantnih teorijskih koncepata i empirijskih istraživanja potvrđuje dominantnost eks-post pristupa izučavanju organizacionih i razvojnih aspekta turizma. U ovakvom pristupu, kao osnovni prevladavaju prostorni (geografski) ili mehanizmi ponude i tražnje (ekonomski). Odnos između resursa i potreba ukazuje da su svi napori čoveka usmereni ka usklađivanju potreba i mogućnosti. Turističke potrebe manifestuju se kroz potrošnju turista, i kvantifikuju se količinom potrošenog-kupljenog. Dominantnost komercijalnih motiva na strani ponude daje primat ekonomskom pristupu i ekonomskim interesima. Bez ekonomije nema života, dok bez resursa prostora nema ni ekonomije ni turizma. Prostorni pristup podrazumeva, kao polazni okvir ili osnovu uvek, određenu destinaciju ili turističko mesto. Od same pojave turizma do današnjih dana, u ekonomiji kao nauci, prisutan je beskompromisan stav da su slobodno vreme i slobodna novčana sredstva preduslov razvoju turizma, te zato predstavljaju finalne ciljeve svih ekonomskih aktivnosti. Mehanizmi tržišta, odnosno ponude i tražnje omogućavaju spoznaju specifičnosti razvojnih aspekata turizma. Anatomizovanjem turističke tražnje kroz ekonomske zakonitosti, fenomene i paradokse u potrošnji, mogu se sagledati određene specifičnosti koje konvencionalni mehanizmi tržišta ne tretiraju.

Ključne reči

turistička tražnja; turistička potrošnja; ekonomske zakonitisti; paradoksi u potrošnji

Reference

Alfier, D. (1975) Zaštita prirode u razvoju turizma. Zbornik FTVT, Dubrovnik
Dulčić, A., Petrić, L. (2001) Upravljanje razvojem turizma. Zagreb: Marketing-tehnologija
Marković, S. (1972) Osnove turizma. Zagreb: Školska knjiga
Maslov, A.H. (1979) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Maslow, A.H. (1987) Motivation and personality. New York, itd: Harper and Row
Milanović, M., Đorović, M. (2011) Tržište poljoprivrednih proizvoda u Srbiji pre i posle tranzicije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Milanović, M.R. (2007) Osnovi ekonomije. Beograd: Megatrend univerzitet
Robins, S., Kolter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Samuelson, P.A. (1969) Ekonomija. Beograd: Savremena administracija
Vujović, S.M. (2008) Materijalna osnova turizma stvaranje materijalne osnove nove turističke destinacije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Zvonarević, M. (1978) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga