Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 35  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2011, vol. 60, br. 1, str. 157-169
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Međuljudski odnosi u školi i zadovoljstvo nastavnika poslom
Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Beograd

e-adresa: isidora.korac@mp.gov.rs

Sažetak

U radu je prikazan deo rezultata sprovedenog istraživanja koji se odnosi na zadovoljstvo nastavnika poslom i njihove procene organizacione klime u školi u celini, postojanje konflikta unutar škole, postojanje podgrupa unutar nastavnog kolektiva i ostvarenu saradnju unutar škole između različitih aktera obrazovno-vaspitnog rada. Rezultati istraživanja pokazuju da kod ispitanih nastavnika postoji osrednje zadovoljstvo poslom. Zadovoljstvo poslom je veće kod nastavnika koji pozitivnije ocenjuju opštu klimu u školi i uspostavljenu saradnju između različitih aktera obrazovno-vaspitnog rada, a manje je kod nastavnika koji procenjuju postojanje klika i većeg broja konflikata unutar nastavnog kolektiva. Na osnovu rezultata istraživanja o ostvarenoj saradnji između različitih aktera obrazovno-vaspitnog procesa, možemo zaključiti da je iskustvo i prethodno obrazovanje nastavnika nedovoljno za uspešno funkcionisanje u oblasti interpersonalnih odnosa. U tom kontekstu, neophodne su promene u koncepciji programa obrazovanja budućih nastavnika, kao i obezbeđivanje adekvatne ponude programa stručnog usavršavanja koji bi nastavnike osposobili i ojačali za uspešno rešavanje različitih problema u pomenutoj oblasti.

Ključne reči

organizaciona klima; indikatori organizacione klime; međuljudski odnosi u školi; zadovoljstvo poslom

Reference

Bojanović, R. (1998) Psihologija međuljudskih odnosa. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Havelka, N. (2005) Uvod u psihologiju međuljudskih odnosa u obrazovanju. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Hebib, E.Dž., Radulović, L.R. (2000) Mogućnosti ostvarivanja saradnje nastavnika i stručnih saradnika. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 3, str. 326-339
Kreč, D., Kračfild, R.S., Balaki, I. (1978) Pojedinac u društvu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krnjajić, S. (2002) Socijalni odnosi u obrazovanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Stoll, L., Fink, D. (2000) Mijenjajmo naše škole - kako unaprijediti djelotvornost i kvalitetu škola. Zagreb: Educa
Zvonarević, M. (1978) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga