Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2013, vol. 10, br. 2, str. 289-308
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Kulturni menadžment i marketing kao faktori razvoja pozorišne delatnosti u Beogradu
Beograd

e-adresa: raduski@eunet.rs

Sažetak

Menadžment u kulturi, čiji je osnovni cilj pronalaženje kvalitetnih organizaciono-finansijsko-upravljačkih rešenja značajnih za razvoj kulturnih delatnosti, kod nas još uvek nije dovoljno afirmisana i prihvaćena naučna disciplina, posebno ne u praksi beogradskih pozorišta, pa će u ovom radu biti obrađena primena osnovnih načela teorije menadžmenta u pozorištu, a u tom okviru i uloga, zadaci i tehnike marketinga u sferi umetnosti i njegov doprinos razvoju pozorišne delatnosti.

Ključne reči

kulturni menadžment; marketing; pozorišni sistem Beograda

Reference

*** (2000) Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman
Adižes, I. (2002) Menadžment za kulturu. Novi Sad: Asee books
Digl, K. (1998) Marketing umetnosti. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M.D., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima - organizacioni pristup. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2000) Kultura menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Dunđerović, A. (1993) Menadžment u pozorištu. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije
Flečer, K. (2003) Upravljanje marketingom i informaciona tehnologija. Beograd: Clio
Haug, V.F. (1981) Kritika robne estetike. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Lukić, D. (2011) Tržište - to su ljudi. u: Menadžment u kulturi, http://www.aduproduction.info/produkcija/menadzment-u-kulturi.html
Lukić, D. (2011) Pozorišni producent - organizator umjetnosti ili umjetnik organizacije. u: Menadžment u kulturi, http://www.aduproduction.info/produkcija/menadzment-u-kulturi.html, 22.08.2011
Mandžuka-Muždeka, D. (2000) Projektna organizacija u pozorištu. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Nikodijević, D. (2006) Uvod u menadžment kulture hrestomatija. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Nikodijević, D. (2007) Marketing u kulturi i medijima. Beograd: Megatrend univerzitet
Nikodijević, D. (2008) Menadžment pozorišne delatnosti. Beograd: Megatrend univerzitet
Vujaklija, M. (1954) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Wren, D.A., Voich, D. (1994) Menadžment - proces, struktura i ponašanje. Beograd: Grmeč-Privredni pregled
Zdravković, M. (2006) Savremeni menadžment u pozorištu. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 10, str. 15-22
Zdravković, M. (2007) Savremeni marketing u pozorištu. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 11-12, str. 77-89