Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2015, br. 28, str. 101-112
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 03/02/2016
doi: 10.14415/zbornikGFS28.10
Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama
aJavno urbanističko preduzeće Urbanizam, Stara Pazova
bUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: zorica_andjelkovic@hotmail.com, jokanovici@gf.uns.ac.rs

Sažetak

Biciklizam je pojam koji označava korišćenje bicikla, ali i bilo kojeg drugog prevoznog sredstva pokretanog isključivo ljudskom snagom. Razvijanje biciklističkog saobraćaja u urbanim sredinama podrazumeva izgradnju biciklističke infrastrukture, prilagođavanje ulica i ostale saobraćajne infrastrukture formi pogodnoj za biciklizam i druge oblike kretanja (individualni motorni saobraćaj, javni prevoz, pešačenje), osiguranje odgovarajućeg budžeta i sistematsko planiranje i razvijanje održivog saobraćaja u gradovima. U okviru rada se prikazuju osnovne postavke i uslovi kao ulazni elementi za planiranje biciklističkog saobraćaja u urbanim sredinama, kao i programsko- projektni uslovi koje usmeravaju aktivnosti planera i projektanata urbanih saobraćajnica u vezi sa biciklistima.

Ključne reči

saobraćaj; biciklizam; planiranje; programsko-projektni uslovi; javni saobraćaj

Reference

*** (2015) Pedestrian and bicycle transportation along existing roads-active-trans priority: Tool guidebook. Transportation Research Board
*** (2009) Saobraćajna studija grada Novog Sada sa dinamikom uređenja saobraćaja - Nostram. Novi Sad: JP Urbanizam
*** (2011) Urban bikeway design guide. USA: National Association of City Transportation Officials
*** (2010-2012) Plan generalne regulacije naselja Banovci (Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci Dunav). Službeni list opština Srema, br. 2/2010, 17/2012
*** (2012) Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji. Beograd: JP Putevi Srbije
*** (2008) Tehnička uputstva za projektovanje saobraćajnica u gradovima - predlog. Beograd: Institut za saobraćajnice i geotehniku
*** (2014) Estimating bicycling and walking for planning and project development: A guidebook. Transportation Research Board
Basarić, V. (2015) Nemotorizovani i stacionarni saobraćaj - izvod iz predavanja, II dio. Banja Luka: Saobraćajni fakultet, Univerzitet Aperion
Đordaš, M., i dr. (2010) Studija biciklističkih staza u gradu Bjelovaru. Zagreb: APE d. o. o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne delatnosti
Kresonja, J. (2011) Biciklistički priručnik. Zagreb
Maletin, M. (2009) Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima. Beograd: Orion-art
Veselinović, M. (2009) Studija biciklističkog saobraćaja za grad Banja Luku. Banja Luka